Lietuvas pierobežā Ezeres pagastam īpaša loma vēstures līkločiem

Tuvojas 8. maijs - diena, kas pasaulei 1945. gadā atnesa mieru pēc nežēlīgā un postošā Otrā pasaules kara. Jāteic gan, ka Latvijai tas nozīmēja tikai karadarbības beigšanos, jo kara sekas turpinājās vēl ilgus gadus. Vienošanās par to, kā karadarbība beigsies Latvijas teritorijā, notika Ezeres muitas namā. Šobrīd šai vēsturiskajā ēkā ir novadpētniecības materiālu krātuve, izveidota mūsdienīga ekspozīcija par Otrā pasaules kara beigām Kurzemē.

1945. gada 8. maijā šobrīd ar zālīti apaugušais ceļš, kas ved gar Ezeres muitas namu, tobrīd bija vienīgais, pa kuru nokļūt Lietuvas teritorijā. Vācijas pilsētā Reimsā - dienu iepriekš - pulksten 02.41 pēc Viduseiropas laika Trešais reihs bija parakstījis kapitulāciju Sabiedroto priekšā. Dažādu valstu teritorijā karojošajām pusēm nu bija jāvienojas par karadarbības izbeigšanas kārtību. Latvijas teritorijā vācu karaspēks bija atkāpies uz Kurzemi, un ultimāts ar prasību nolikt ieročus tika nosūtīts armijas grupai “Kurzeme”. Kur tikties karojošo pušu pārstāvjiem? Sarkanās armijas pārstāvji atradās Lietuvā, Mažeiķos, vācu – pie Kuldīgas Pelču muižā. “Nevedīs jau Sarkanās armijas pārstāvji, nelaidīs uz savu štābu Mažeiķos. Vācieši var izdomāt un nepadoties. Ezerē bija tas pusceļš, tika vestas sarunas, kur ies kara gūstekņi, kur tiks pārtikas rezerves liktas, kur ņems degvielu, kur katra vienība dosies. Visa šī loģistika tika pārrunāta šeit,” skaidro Antra Sipeniece, Ezeres kultūrvēstures un novadpētniecības materiālu krātuves krājuma glabātāja.

Dokumentu parakstīja 1945. gada 8. maijā pulksten 22.05. Šis laiks un vieta tiek uzskatīta par Otrā pasaules karadarbības beigām Latvijas teritorijā. Jāteic gan, ka kapitulācija te bija citāda, nekā citās valstīs, var pat teikt – unikāla.

Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieks Valdis Kuzmins: “Kurzemē pēdējās aktīvās kaujas notika 1945. gada 5. aprīlī. Šis siltais aprīļa mēnesis un pēkšņi maijs, kurā vienā dienā uzziedēja gan ceriņi, gan ievas, ko visi atceras atmiņās kā tādu unikālu gadījumu. Starp karavīriem kaujas laukā uz īsu brīdi varēja veidoties cilvēciska empātija vienam pret otru, jo karš nupat beidzies.”

Lai vairāk uzzinātu par Otrā pasaules karadarbības beigām Kurzemē, Ezeres muitas namā izveidota arī mūsdienīga ekspozīcija, kurā iepazīt gan karojošās puses, gan viņu gaitas karā. Pētnieks Valdis Kuzmins uzsver, ka Latvijai tā nebija uzvara. Bija tikai beigusies karadarbība, jo kara izraisītās sekas - nacionālo partizānu cīņas, deportācijas, filtrācijas nometnes, okupācija - turpinājās līdz pat 1991. gadam, kad Latvija beidzot atguva savu neatkarību.

Joprojām Latvija, īpaši Kurzeme, ir viena no retajiem Rietumeiropas reģioniem, kur Otrā pasaules kara liecības nav tikai vēsture, bet ikdienas realitāte. Mežos vēl aizvien atrodas tūkstošiem pienācīgi neapbedītu karavīru, dzīvībai bīstamas munīcijas atrašana ir pavisam ierasta lieta.


#SIF_NVZ2022