Līvānieši aicināti pieslēgties centralizētajai ūdensapgādei un kanalizācijai

Līvānos šobrīd turpinās apjomīgs ielu rekonstrukcijas projekts, kura laikā tiks atjaunots Ubaglīča mikrorajons. Līdztekus tam iedzīvotājiem tiek nodrošināta iespēja pieslēgties centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Daļa to izmanto.

Arī šonedēļ pie vairākām privātmājām tiek veikti būvdarbi, lai nodrošinātu pieslēgumu maģistrālajiem tīkliem. Daļa iedzīvotāju joprojām izvēlas lietot akas ūdeni un sauso tualeti. Tas uztrauc pašvaldību, jo tad, ja līdz nākamā gada aprīlim netiks nodrošināts projektā noteiktais skaits jaunu pieslēgumu, vietvarai nāksies atmaksāt daļu finansējuma.

 “Izaicinājumu ir vēl ļoti daudz. Projekts noslēdzas nākamā gada aprīlī. Līdz tam jāsasniedz noteikts rezultāts, tāpēc es aicinātu cilvēkus aktīvi pieslēgties gan kanalizācijai, gan ūdenim. Visvairāk šobrīd tiek aicināti Ubaglīča rajona iedzīvotāji, kamēr nav uzklāts jaunais asfalts, kamēr nav ieklāts bruģis iebraucamajos ceļos, jo citādi būs diezgan sarežģīti to visu izdarīt. Protams, aicinām piedalīties arī tos cilvēkus, kuriem jau kādu laiku atpakaļ tika garām novilkts ūdens un kanalizācija,” saka Raimonds Šubnikovs, SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” valdes priekšsēdētājs.

Ņemot vērā, ka daudzus iedzīvotājus uztrauc pieslēguma izveides izmaksas, pašvaldība ieviesusi vairākus atbalsta veidus. Viens no tiem ir iespēja veikt apmaksu pa daļām. Tāpat atvieglots arī pats būvdarbu process. “Pašus pieslēgumus mēs noformējam dokumentāli uz rakšanas atļaujas pamata. Maksa par pakalpojumu netiek ņemta. Tas ir viens no soļiem, ko ejam pretī. Otrs ir tas, ka ļoti daudz ir gājusi pretī arī komunālā saimniecība. Viņi piedāvā paši pieslēgt, veikt darbus. Kādam, kam varbūt nav līdzekļu uzreiz, viņi piedāvā pa daļām samaksāt. Tas arī ir ļoti liels solis,” skaidro Ainārs Skromāns, Līvānu novada domes būvinženieris.

Vēl viens veids, kā iedzīvotāji tiek motivēti atteikties no decentralizētās sistēmas, ir pašvaldības saistošajos noteikumos iekļautā prasība, ka tiem iedzīvotājiem, gar kuru mājām ir izbūvēta centralizētā sistēma, piecu gadu laikā tai jāpieslēdzas.

Lai pieteiktos pieslēgumam, nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam vispirms jāierodas Līvānu dzīvokļu un komunālās saimniecības Ūdens un kanalizācijas iecirknī, iepriekš zvanot uz 29 609 047. Plašāka informācija portālā www.jekabpilslaiks.lv.