Nākamgad par atkritumiem vairāk maksās Pierīgas un daļa Bauskas novada iedzīvotāju

SIA “Getliņi Eko” no nākamā gada plāno palielināt atkritumu apglabāšanas tarifu par apmēram 90%, tādējādi maksa par atkritumiem būtiski palielināsies ne vien Rīgā un Pierīgā, bet arī līdzšinējā Bauskas novadā. Novados, kas pēc teritoriālās reformas pievienoti Bauskas novadam, pagaidām būtiskais cenas kāpums neskaršot. Līdz ar bioloģisko atkritumu pārstrādes rūpnīcu izveidi arī Liepājā, Jelgavā, Daugavpilī un Valmierā, maksa par atkritumu apglabāšanu, visticamāk, būtiski palielināsies visā Latvijā.

Jau no pagājušā gada 1. aprīļa, kad atkritumus no Bauskas un astoņiem apkaimes pagastiem sāka apglabāšanai nogādāt poligonā “Getliņi Eko”, tarifs palielinājās par apmēram 7%.Tas tika skaidrots ar attālumu, kas ir lielāks nekā līdz “Brakšķu” poligonam Jelgavas novadā, bet no nākamā gada nešķiroto atkritumu apglabāšana, visticamāk, kļūs būtiski dārgāka. “Iedzīvotājiem tas izskatīsies tā, ka vidējais pieaugums (sakarā ar tarifa kāpumu Getliņos) būs seši eiro par kubu,” pauž Imants Stirāns, SIA “Getliņi Eko” valdes priekšsēdētājs.

Poligons “Getliņi Eko” esot gatavs apglabāt arī atkritumus no visa jaunā Bauskas novada. Tomēr - vismaz pagaidām - atkritumi no Rundāles, Iecavas un Vecumnieku novadiem, kas pēc teritoriālās reformas arī iekļauti Bauskas novadā, tāpat kā līdz šim tikšot vesti uz “Brakšķu” poligonu pēc viņu tarifa. “Tad, kad būs lēmums par jauniem reģionāliem atkritumu apsaimniekošanas centriem. Vai viņš būs viens, kurā ietilpst abi - gan Getliņi, gan Brakšķi - vai būs divi centri, tas jau būs pašvaldību lēmums, kad ministru kabinets būs nodefinējis, kuras pašvaldības ietilpst Viduslatvijas apsaimniekošanas reģionā,” saka Aivars Okmanis, Bauskas novada domes priekšsēdētājs.

“Reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns ir jāizstrādā līdz nākamā gada beigām. Tad arī pašvaldībām, kas ietilpst atbilstošajā reģionā, ir jānosaka gan kādi poligoni, gan kuras pašvaldības uz kuriem poligoniem ved,” pauž Rudīte Vesere, VARAM Vides aizsardzības departamenta direktore.

Viduslatvijas reģionā ir paredzēts, ka divi poligoni turpinās savu darbību. Gan “Brakšķi”, gan “Getliņi Eko”. Tarifa pieaugums aptuveni par 90% poligonā “Getliņi Eko” lielākoties skaidrojams ar jaunas infrastruktūras izbūvi, bet tas nebūt nenozīmējot, ka citos poligonos ilgstoši paliks līdzšinējais tarifs. “Tādas bioloģiskās rūpnīcas tiks Latvijā izbūvētas vēl četras: Valmierā, Daugavpilī, Jelgavā un Liepājā. Līdz ar to, atbilstoši prasībām, tarifa izaugsme jeb pieaugums būs neizbēgams visā valstī. Vienkārši mēs esam pirmie, kas no 1. janvāra sākam pārstrādāt bioloģiju,” skaidro Imants Stirāns.

Atkritumu apsaimniekošanas reģionu skaita samazināšana esot nepieciešama, lai varētu izveidot mūsdienīgus, prasībām atbilstošus reģionālos atkritumu apsaimniekošanas centrus, kas ļaus pārstrādāt pēc iespējas vairāk atkritumu, tādējādi cenšoties izpildīt Eiropas nosprausto mērķi - līdz 2035. gadam apglabāt tikai 10% saražoto atkritumu. Pašlaik poligonos tiek apglabāti vairāk nekā 60% saražoto atkritumu.