Ogrēnieši gūst pieredzi sociālās rehabilitācijas centrā Ukrainā

Decembra sākumā Ogres novada pašvaldības pārstāvji, sociālā dienesta vadītāja un brīvprātīgie devās uz Ukrainu, lai atkal nogādātu militāro un humāno palīdzību Ukrainas iedzīvotājiem un karavīriem. Brauciena laikā viņi apmeklēja arī Ukrainā lielāko rehabilitācijas centru bērniem ar īpašām vajadzībām, kur guva lielu pieredzi sociālajā jomā.

Stāsta Sarmīte Ozoliņa, Ogres novada sociālā dienesta vadītāja:

“Pārsteidza , ka ir centrs, kurā visi bērni ir ar dažādām invaliditātēm. Un, ka tur notiek rehabilitācija gan medicīniskā, gan psiholoģiskā, gan sociālā un, kā viņi paši arī minēja, arī pedagoģiskā. Līdz ar to tas ir tāds ļoti liels komplekss. Viņiem strādā ļoti daudz darbinieku, viņiem ir ļoti augsta profesionāla komanda.” 

Sociālā dienesta vadītāja uzsver, ka priecē, ka visi pakalpojumi ir vienuviet. Tādējādi bērniem palīdzību var nodrošināt pēc iespējas operatīvāk. Tāpat arī rehabilitācijas centrā novēroti neredzēti pakalpojumi. 

“Kas man ļoti uzrunāja, tā bija datoru telpa, kur bērni ar kustību traucējumiem, kuri nevar noturēt peli. Bet ir cita sistēma un viņi mācās darboties ar datoru, kas viņiem varētu tālāk noderēt gan darba meklējumos, gan arī padarīt savu dzīvi interesantāku, teiksim, tāpat kaut vai saziņā ar sociālajiem tīkliem.” 

Rehabilitācijas centrā liels uzsvars tiek likts uz bērnu patstāvību. Tiek piedāvātas iespējas, kā bērnam apgūt dažādas prasmes. Piemēram, ir izveidota virtuve, kur bērni paši var pagatavot sev brokastis, pusdienas vai vakariņas.

“Arī pie mums tā pati problēma, ka vecāki bieži vien šos bērnus pārlieku aprūpē. Nu, tāpēc, ka mums ir žēl, viņš varbūt nespēj, viņš nevar, īpaši tie bērniņi, kuriem ir cerebiālā trieka un kuriem ir kustības traucējumi. Un mums tā kā liekas, ka, nu, ka mēs labāk izdaram viņu vietā. bet tur inostāja, ka mēs mākam. Viņi māca bērnu būt patstāvīgam, iemācīties pašam tikt galā ar daudzām lietām. un, tad tiem pašiem vecākiem ir ļoti liels pārsteigums, ka viņi atnāk un ierauga, piemēram, ka viņu bērns ir uzcepis pankūkas.”

Arī Ogrē jau no nākamā gada būs pieejama sociālās rehabilitācijas un dienas aprūpes centra pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, grupu dzīvokļu, kā arī “atelpas brīža” pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Sociālā dienesta vadītāja uzsver, ka Ukrainas pieredze noteikti palīdzēja un palīdzēs arī turpmākajā darbā.

“Mums būs rehabilitācija bērniņiem un mums būs dienas centriņš bērniem. un dienas centrā principā mēs mācīsim tās pašas prasmes, ko viņi attīsta Ukrainā. Un fizioterapeiti un ergoterapeiti arī mums būs. Bet, protams, mēs būsim ļoti priecīgi…, jo, nu, mums tās sarunas ir arī sākušās, ka noslēgsim sadarbības līgumu, ka varēs mūsu darbinieki braukt pieredzes apmaiņā pie viņiem un viņi, savukārt, varēs braukt pie mums. Un varbūt parādīt, kādas metodes viņi vairāk ir apguvuši, kuras labāk strādā un, kuras ir labāk pielietojamas arī šeit pie mums.”


Sociālo pakalpojumu ēka tika atklāta augustā, tā atrodas Suntažu ielā 2, Ogrē. 
Projektu līdzfinansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par sižeta saturu atbild SIA "VIDZEMES TV".
#SIF_MAF2023