Pandēmija aizkavē interjera muzeja izveidi Liepājā

Hoijeres madāmas viesnīca Liepājā tiek restaurēta jau kopš 2018. gada. Tā ir viena no vecākajām ēkām pilsētā – tautā dēvē par „Pētera I namiņu”, jo 1697. gadā tur apmeties Krievijas cars Pēteris I. Vairākus gadus Liepājas muzejs arhitektes Liesmas Markovas vadībā cenšas nokomplektēt interjera priekšmetus, kas paredzēti kā topošā muzeja ekspozīcija, taču Covid-19 izplatība pasaulē ir ļoti apgrūtinājis to iegādi.

Liepājas muzeja direktore Dace Kārkla pauž: ‘’Ļoti grūti mums nākas šos priekšmetus komplektēt, kas attiecas uz vēlāku laiku – 17. gs., jo nemaz tik daudz to priekšmetu nav. Vairāki izsoļu nami nerīko šobrīd izsoles saistībā ar Covid-19 situāciju Eiropā, līdz ar to arī tas mums nedaudz ir apgrūtinoši, lai atrastu, kur tad vēl mēs varam atrast kādu izsoli, kur pārdod šos 17. gs. priekšmetus.’’

Norit arī ēkas rekonstrukcija. Šobrīd ir pabeigti 62% no visiem plānotajiem būvdarbiem. Celtnes fasādes atjaunošana tika pabeigta jau pagājušajā gada beigās, un tagad tiek veikti iekšdarbi.

Solvita Kaņevska, Liepājas Attīstības pārvaldes projekta vadītāja, stāsta, ka objektā notiekot gleznojumu restaurācijas, kā arī grīdas dēļu ieklāšanas, restaurācijas darbi, krāšņu mūrēšanas darbi. “Paralēli darbnīcās norit krāšņu podiņu izgatavošana un arī šo krāsns podiņu krāsošana.”

Sākotnējās mākslinieciskās izpētes laikā netika fiksēti vairāki būtiski atradumi, kas atklājās tikai remontdarbu procesā, proti, vēl viena telpa pagrabā, kurā tika atrasti podiņu fragmenti no krāsnīm, pēc kuriem tiks restaurētas arī divas krāsnis ēkā. Demontējot grīdas dēļus, tika atrasts gleznojums, kas imitē paklāju - plānots tā kopiju izveidot arī otrajā stāvā. Iekšējās apdares demontāža atklāja arī sienu gleznojumus, kas bija daudz plašāki nekā sākotnēji domāts.  

‘’Ņemot vērā visus sarežģījumus arī ar papildus atradumiem gan krāšņu izbūvē, gan grīdas gleznojumos, gan arī papildus sienu gleznojumos, tad būvniekam ir piešķirts termiņa pagarinājums līdz jūnija vidum. Līdz jūnija vidum ir jāpabeidz visi būvdarbi, un pēc tam aptuveni mēneša laikā objekts tiks nodots ekspluatācijā,’’ pauž Solvita Kaņevska.

Nākotnē, lai atdzīvinātu vēsturisko noskaņu, Hoijeres madāmas viesnīcā iecerēts atvērt arī krogu, kurā pasniegtu tā laika ēdienus. Šobrīd, ņemot vērā pandēmiju, joprojām nav pieteikušies potenciālie uzņēmēji, kuri varētu šo pakalpojumu nodrošināt.