Par kārtību Madonā rūpēsies pašvaldības policija

Likums paredz, ka ar nākamā gada 1.janvāri katrā pašvaldībā jābūt izveidotai pašvaldības policijai. Madonieši, negaidot nolikto datumu, to izveidoja jau augusta sākumā.

Lai veicinātu iedzīvotāju drošības sajūtu un sabiedrisko kārtību, kopš augusta Madonā izveidota Madonas novada pašvaldības policija. Kā skaidro vietvara, tā izveidota divu iemeslu dēļ: Pašvaldību likums paredz, ka no 2024. gada katrai pašvaldībai ir jāizveido un jāfinansē pašvaldības policija, kā arī centieni uzlabot sabiedrisko kārtību novadā. “Mēs kā pašvaldība priecātos, ja papildus jaunām funkcijām nāktu finansējums arī no valsts. Šobrīd tas tā vēl neiezīmējas, skatīsimies, varbūt uz priekšu tā būs. Līdz ar to finansējums ir no pašvaldības budžeta, tādēļ štatu apjoms nav ļoti liels, līdz desmit cilvēkiem, lai varētu veikt elementāro pamatfunkciju,” skaidro Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs. 

Pašvaldības policijai darba pietiek

Pašvaldības policijas pienākumos ietilpst izbraukšana uz izsaukumiem, patrulēšana, administratīvo pārkāpumu noformēšana un citi uzdevumi. Pašlaik, kopš policijas izveides 9. augustā, tās datu bāzē reģistrēti jau vairāk nekā 80 dažāda veida notikumi. “Ir sadzīves konflikti, ir informācija par klaiņojošiem suņiem, par nepareizi novietotiem transportlīdzekļiem, neapkoptiem īpašumiem. Izbraucam uz notikuma vietu, pārliecināmies par šo informāciju, pieņemam iesniegumu no pieteicēja, paskaidrojumu no pārbaudāmās personas un tad tiek izvērtēts,” par darbu ikdienā stāsta Madonas novada pašvaldības policijas priekšnieks Valdis Cēpurs. 

Lai mazinātu pārkāpumus, policija īstenojot preventīvos pasākumus, tostarp arī novada skolās, runājot par satiksmes drošību, savstarpējām attiecībām un atkarībām. “Bērni smēķē, nekautrējas smēķēt arī publiskās vietās. Bez smēķēšanas ir arī alkohola lietošana, ir zināmi atgadījumi, kad ir lietotas narkotiskās vielas, “atzīst Cēpurs. “Tā problēma ir varbūt pat mazliet lielāka, nekā mums liekas. Tas, kas ir gadiem ejot mainījies- vielu veidi ir savādāki, kaut vai tie salti, veipi, kas faktiski nav jūtami, līdz ar to tu tos vari brīvāk lietot un tevi nevar pieķert. Varbūt vecāki bieži pat nezina, ko tas bērns lieto. Tas dod to nedrošības sajūtu, līdz ar to profesionāliem šajā jomā ir jāstrādā, un šīs ir viens no rīkiem, kā to varēs darīt – caur pašvaldības policiju,” rezumē Agris Lungevičs. 

Varat sodīt, pārkāpšu tāpat

Līdztekus tam pastiprināti tiek sekots arī kārtībai uz ceļiem, it īpaši apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanai, sākotnēji gan vadītājus brīdinot, ne uzreiz sodot. Te gan jāpiebilst, ka uz doto brīdi Madonas pilsētā šādas informatīvās lapiņas izvietotas vairāk nekā 300 reizes, taču jāsecina, ka preventīvais darbs bez soda ne vienmēr dod gaidāmo rezultātu. “Ir vadītāji, kuriem šīs informatīvās lapiņas ir desmit reizes ievietotas, vai arī ir veiktas pārrunas, skaidrots par stāvēšanas un apstāšanās noteikumu pārkāpšanu, tā reakcija ir dažāda. Arī sods dažreiz ir piemērots, bet cilvēks nereaģē uz sodu, reizēm pat principa pēc pasaka – liekat, es pārkāpšu tāpat,” atzīst Cēpurs.

Policists nav bubulis un bieds

Šobrīd visbiežākās atsauces sabiedrībā esot tieši par preventīvo darbu. Redzot policistus ielās, cilvēks tomēr vairāk respektē kārtību. Tiesa - šobrīd policistu rīcībā vēl nav nodots operatīvais transportlīdzeklis, pašlaik notiek tā pārbūve. Savukārt policijas atrašanās vieta ir bijusī Lazdonas pamatskolas ēka, kur nākotnē varētu tikt izveidots operatīvās vadības centrs. Šobrīd policijas darba laiks ir no astoņiem rītā līdz pieciem pēcpusdienā, dažas dienas arī līdz divdesmit vieniem. Iedzīvotājiem ir iespēja sazināties pa telefonu vai doties klātienē uz Lazdonu. “Pašvaldības policija ir izveidota tieši priekš iedzīvotājiem, lai būtu šī vide, kurā mēs kopā atrodamies, droša. Nevajag uztvert pašvaldības policiju kā bubuli, drīzāk tā jāuztver kā atbalsts, draugs, kas palīdzēs grūtā situācijā, “sabiedrību uz savstarpēju cieņu un sapratni aicina Valdis Cēpurs. “Pašvaldības policija Madonā ir jauna iestāde, tādēļ aicinu izturēties ar sapratni, ja kādā brīdī rodas kāds pārpratums. Jo arī šeit cilvēki mācās savu darbu, tas arī viņiem ir kaut kas jauns. Kopā pieslīpēsimies un veidosim kvalitatīvu funkciju, lai visiem būtu drošāk,” cerību un aicinājumu madoniešiem pauž Madonas novada domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs. 

   Projektu līdzfinansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par sižeta saturu atbild SIA "VIDZEMES TV".

#SIF_MAF2023