Preiļu parkā uzdarbojas bebri

Jau vairākus mēnešus Preiļu iedzīvotājus uztrauc bebri, kas ieviesušies Preiļu parkā un bojā kokus. Preiļu parka administrācija norāda, ka paši organizēt un veikt darbības bebru likvidēšanā nedrīkst. Turpretī pašvaldība atļauju neizsniedz, kamēr nav pieņemti saistošie noteikumi par medībām pilsētas teritorijā. 

Pirmās pazīmes, ka pilsētas parkā dzīvo bebrs, Preiļu parka administrācija konstatēja jau pavasarī. Pašlaik tās jau ir vairākas bebru saimes, kas būvē arvien lielākus aizsprostus parka kanālos, gan nodara būtiskus postījumus parkā augošajiem kokiem. Lai ierobežotu bebru nodarīto kaitējumu, Preiļu parka administrācija daļai no kokiem ap stumbriem aptinuši metāla sietu, taču, viņuprāt, šāds risinājums esot kā cīņa ar vējdzirnavām. Preiļu muižas kompleksa un parka vadītāja Sanda Čingule: “Parkā ir ļoti daudz koku. Visiem uzlikt tūkstošiem koku sietu, visdrīzāk, nav iespējams gan finansiāli, gan arī darbinieku kapacitātes dēļ. Tā ir tikai cīņa ar sekām, bet mums patiesībā ir jācīnās ar šo invazīvo sugu – bebriem. Viņus arī ir jālikvidē.” 

Tomēr rocība likvidēt parkā mītošos bebrus Preiļu parka administrācijas darbiniekiem nav. Tam nepieciešama Preiļu novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas izsniegta atļauja, kurā norādīta bebru nomedīšana kārtībā atbilstoši likumam. 

Preiļu novada domes priekšsēdētājs sola, ka darbu pie saistošo noteikumu izstrādes par medībām pilsētā, nosakot teritorijas, kurās atļauts medīt, deputāti sāks jau šonedēļ. Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ārijs Vucins: “Acīmredzot nāksies sasaukt ārkārtas novada domes sēdi, kurā mēs pieņemsim šos saistošos noteikumus. Attiecīgi paies mēnesis, lai VARAM tos apstiprina. Šis ir viens no tādiem delikātiem jautājumiem, kur jāievēro gan dzīvnieku aizsardzības biedrību uzskati, jāievēro samērīgums, atbilstība visiem likumdošanas aktiem. Rīcība pāris mēnešus novēlota. Ceram, ka līdz medību sezonas beigām, kas ir nākamā gada aprīlis, bebru problēmu Preiļos atrisināsim.”

Šādi saistošie noteikumi par medībām pilsētā, ja medījamie dzīvnieki apdraud sabiedrisko kārtību un drošību vai rada postījumus, jau pieņemti Siguldā – tā ir vienīgā pašvaldība Latvijā, kas reaģējusi jaunajiem grozījumiem Medību likumā. Iepriekš likums aizliedza rīkot medības pilsētā jebkurā situācijā.#SIF_NVZ2022