Rēzeknē jauns SPA centrs. Pašvaldība plāno pasākumu uzņēmējiem

Aptuveni mēneša laikā Rēzeknes dome plāno sarīkot informatīvu pasākumu uzņēmējiem ar iespēju apmeklēt jaunuzcelto rekreācijas jeb SPA centru. Jau stāstījām, ka pagājušajā piektdienā nenotika paredzētā rekreācijas centra nomas tiesību izsole, jo nebija pieteicies neviens interesents. 

Pēc Būvniecības valsts kontroles biroja martā veiktās rekreācijas centra apsekošanas pirmdien saņemts apliecinājums par ēkas gatavību ekspluatēšanai.

Rēzeknē jaunuzbuvētajam rekreācijas jeb SPA centram iepriekš, kad tas vēl bija būvniecības procesā, pašvaldība nomnieku mēģināja atrast vairrākārt, taču nebija interesentu. Iepriekš notikušās nomas tiesību izsoles tika sludinātas, paredzot potenciālajam nomniekam ieguldīt nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos ne mazāk kā piecus miljonus eiro, taču tagad nosacījumi mainīti. Potenciālajam nomniekam būtu jāiegulda ne mazāk kā pusmiljons eiro, izveidojot ne mazāk kā 15 jaunas darba vietas. Līguma termiņš 30 gadi. Rēzeknes Pilsētvides un attīstības pārvaldes vadītājs Georgijs Orlovs: “Teši rekreācijas centra pašā tehniskajā projektā ir paredzētas arī reception (tulk. - reģistratūra) viss aprīkojums, letes, bāra letes, skapīši ģerbtuvēs, gan arī speciālizētās mēbeles, kas attiecas uz procedūru kabinetiem. Šīs aktivitātes un izmaskas no projekta tika izņemtas, tās faktiski sastāda arī apmēram 500 tūkstošus eiro. Tās ir tās izmaksas, kas būtu jebkurā gadījumā topošajam investoram jāiegulda, lai šo objektu palaistu un uzsāktu saimniecisko darbību.”

Iepriekš bija paredzēts, ka rekreācijas centram blakus būs viesnīca, arī nomas tiesību izsoles tika sludinātas, ka potenciālais uzņēmējs ieguldītu tās būvniecībā, šo zemes gabalu iegādājoties. Tas tad arī veidoja sākotnēji noteiktos ne mazāk kā piecus miljonus eiro. Līdz ar to šī nekustamā īpašuma ieguvējs gan nomātu rekreācijas centru, gan attīstītu viesnīcu. Tagad viesnīcas plāni uz laiku atliekas. Georgijs Orlovs: “Ir plāns, ka mēs atsevišķi pārdodam šo zemes gabalu, būs izvirzītas arī zināmas prasības, lai nav tāda darījuma, kas būtu uzskatāms par tādu venkārši nekustamā īpašuma uzpirkšanu, būs izvirzītas prasības arī tam pircējam, prasības par 4,5 miljonu ieguldīšanu, būs arī zināmas prasības attiecībā uz termiņu, cik ilgā laikā viņam tad jāaktulizē sīs tehniskais projekts, cik ilgā laikā ir jāuzsāk būvniecības darbi, lai vienkārši izslēgtu no iespējamās izsoles dalības kādus nekustamā īpašuma uzpircējus.”

Georgijs Orlovs gan norāda, ka laikā, kad ar jaunajiem nosacījumiem bija izsludināta otrā izsole rekreācijas centram, objektu apskatījuši divi potenciālie investori. Lai arī šai izsolei neviens nepieteicās, jācer uz trešo izsoli. 

Jāatgādina, ka Rēzeknes rekreācijas jeb SPA centrs bieži ir minēts kā viens no iemesliem pilsētas budžeta finanšu problēmām, jo ieguldījumi tajā pārsnieguši pašvaldības finanšu iespējas.