Rūjiena - „Baltijas jūras reģiona kultūras pērle 2024”

Rūjienas tautskola, kas jau ir ieguvusi lielu popularitāti gan rūjieniešu, gan apkārtējo pagastu iedzīvotāju vidū un kļuvusi par dažādu prasmju apgūšanas vietu, kā stāsta tautskolas vadītāja Gita Zariņa, būs viena no jaunā projekta norises vietām, kur tad arī notiks dažādas aktivitātes.

“Tas ir pieaugušo neformālās izglītības centrs, kas piedāvā dažādus izglītības veidus un, protams, viens no galvenajiem uzdevumiem ir rūpēties par kultūras mantojuma saglabāšanu.”

“Šis projekts ir līdzfinansēts no Eiropas Savienības „Interreg” Baltijas jūras reģiona programmas, kas ir mērķēta pašvaldībām, ar mērķi stiprināt sociālo noturību, “ stāsta Valmieras novada kultūras projektu vadītāja Madara Seile. Tas lielais mērķis ir stiprināt kopienu, ka esi rūjienietis, ka šī vieta ir spēcīga, ka ir šī piederības sajūta konkrētai pilsētai. 

Lai iegūtu šo titulu, pilsētām bija jāsagatavo kultūras un sociālās noturības rīcības plāni, ar mērķi stiprināt vietējās kopienas, mazināt iedzīvotāju aizplūšanu no savas dzīves vietas. Projekta laikā galvenais uzsvars paredzēts, lai ar dažādām kultūras norisēm iepazītu un saliedētu tuvākus un tālākus kaimiņus.

“Man liekas, ka tā ir ļoti laba iespēja izvilkt no tās čaulas tās cilvēku grupas, kas varbūt nav tik aktīvas, teiksim, viņiem neinteresē tik daudz koncerti, vai kaut kādas tādas standarta lietas, bet varbūt tās iedzīvotāju grupas, kas nav ikdienā tik aktīvas, lai viņi satiekas un nāk kopā darīt, nevis tā, ka katrs atsevišķi sēž un bubina viens uz otru, ka tas nav, tas nav, bet nāk kopā, tās idejas visas celt galdā un tādā ziņā to patriotismu stiprināt, - tā šo Rūjienas iesaisti projektā vērtē rūjienietis Uldis Rusmanis, kurš būs vietējais projekta koordinators.”

 Vēl viena iecere ar šo kultūras pērles projektu, kā stāsta Madara Seile, saistās ar Rūjienas centru.

“Šeit jūs redzat tādas pamestas mājas, bet iezīmētas ar dažādiem mākslas darbiem, sienas apgleznojumiem, tad šeit būs tā viena no vietām, kur notiksies „kultūras pērles” aktivitātes.”

 Kultūras pērles programmā tiks aktualizēta arī paaudžu sadarbība, jo pilsētā ir daudz senioru, kā arī tiks uzrunāti jaunieši, par to, kādas vēlmes ir viņiem.

 “Svarīgi jau ir, lai nevis mēs priekš jauniešiem organizētu, bet lai viņi paši organizētu to, ko viņi grib un tad viņi arī nāks un apmeklēs.”

  Rūjienu, kā Baltijas jūras reģiona kultūras pērli varēs iepazīt arī Japānā, jo Rūjienai ir sadraudzības pilsēta Japānā, tad ir saņems uzaicinājums piedalīties Starptautiskā vidusskolu fotofestivālā, kurā rūjienieši ir piedalījušies arī iepriekš.

“Mēs arī šo kultūras pērles platformu izmantosim, lai sagatavotu darbus gan kultūras pērles projektam, gan arī darbus priekš fotofestivāla Japānā,” par iecerēto stāsta Uldis Rusmanis. “ Šajā festivālā piedalās komandas no Ņujorkas, no daudzām Āzijas valstīm, Ķīnas un tad tieši tās Rūjienas pieteikuma bildes ļoti izceļas, jo Rūjiena ir maziņa salīdzinot ar Ņujorku, tie kontrasti ir lieli, izteikti un tad Rūjiena vienmēr ir, kā pērle.”

Projekta īstenotāji cer, ka Rūjienas piemērs varēs palīdzēt ieviest līdzīgu modeli arī citviet novadā, tādējādi izceļot katras vietas unikalitāti un reizē veidojot Valmieras novada kopīgo stāstu.
 

Projektu līdzfinansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Par sižeta saturu atbild SIA "VIDZEMES TV".

#SIF_MAF2023