Sāvienas pilskalnā notiek starptautisks ārā dziedāšanas festivāls

Šīs nedēļas nogalē Madonas novada Ļaudonas pagastā norisinās pirmais starptautiskais tradicionālās āra dziedāšanas festivāls “DABĀ”, kas pulcē dziedātājus, mūziķus un folkloras pētniekus no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Ukrainas. Festivāla mērķis ir vērst uzmanību uz ārā dziedamo tautasdziesmu repertuāru un tā ciešo sasaisti ar dabas ainavas veidoto akustisko vidi.

Tautasdziesmu un dabas saspēle Sāvienas pilskalnu, kur šobrīd notiek pirmais starptautiskais tradicionālās āra dziedāšanas festivāls, ietērpusi patiešām maģiskās noskaņās.

Festivāls notiek divas dienas, tā pirmajā dienā aizvadīts simpozijs ar Baltijas valstu un Ukrainas etnomuzikologu un folkloristu lekcijām un meistarklasēm, akcentējot tautu āra dziedāšanas tradīcijas. “Melodija un mūzika tautu starpā atšķiras, taču tradīcijas un viņu būtība ir ļoti līdzīgas. Folklora ir tā, kura dzīves straujajā tempā liek piestāt, ļauj dzīvot pašam ar sevi, savā vienkāršībā, bez statusiem,” saka Vira Ibrjamova-Sivorakša, tradicionālās dziedāšanas pasniedzēja no Ukrainas.

“Āra dziesmas ir ļoti dažādas , faktiski visas gadskārtu ieražu dziesmas, darba dziesmas. Cilvēki agrāk pārsvarā uzturējās ārā, viņi strādāja ārā un arī dziedāja, tāpēc gan melodiskā uzbūve, gan tā skaņveide tiešām vislabāk skan ārā,” stāsta tradicionālās dziedāšanas grupas “Saucējas” dalībniece Vineta Romāne.

Festivāls radies kā loģisks turpinājums grupas “Saucējas” projektam par tautasdziesmu ieskaņojumu dabas akustiskajā vidē. Kā uzsver folkloriste Iveta Tāle, agrāk nebija citu skaņas pastiprinātāju kā vien apkārtējā vide, prasmīgs dziedātājs spēja izmantot savā labā apkārtējās ainavas akustiskās īpašības – “laist balsi” tā, ka to dzirdēja kilometriem tālu. “Mēs sevi identificējam kā dziedātājtautu, bet mēs ļoti maz iedziļināmies savās dziedāšanas tradīcijās. Mūsu dziedāšana ir tikai puse, ja to neveic dabā, ainavā, ja neizmanto šo dabas akustisko telpu, jo mums ir daudzi tādi dziedājumi, par kuriem īsti nezinām, kā viņi ir skanējuši, bet mums ir ļoti daudz dziesmu par dziedāšanu, kuras stāsta, kā tas ir bijis. Mums ir tikai kaut kādi nošu pieraksti. Ja mēs neizejam dabā, mums goda vārds nav nekādas iespējas vairs uzzināt, kā tas ir skanējis.”

Festivāla noslēguma koncertā piedalīsies arī folkloras kopas un muzikanti, kuri spēlēs tradicionāli brīvā dabā bieži spēlētus mūzikas instrumentus: āžragus, taures, dūdas un bungas.


#SIF_NVZ2022