Smiltenes Vecajā parkā atklās āra lasītavas plauktu

Smiltenes pilsētas Vecajā parkā Smiltenes novada pašvaldība un Smiltenes bibliotēka atklās āra lasītavas plauktu, kas izgatavots Smiltenes novada pašvaldības Pārrobežu sadarbības programmā 2014. - 2022. gadam projekta "Zaļā palete"

Plauktā ievietos grāmatas un žurnālus, kas nav bibliotēkas uzskaitē. Tās ikviens varēs lasīt gan uz vietas, gan ņemt uz mājām. Izlasīto grāmatu varēs nest atpakaļ vai atstāt sev.

Līdz ar plaukta ierīkošanu ir radīta iespēja arī iedzīvotājiem dalīties ar jau izlasītām grāmatām un iemainīt tās pret kādu citu - varbūt sen kārotu iespieddarbu. Grāmatām jābūt tīrām un kārtīgām. Ikdienā par āra lasītavas grāmatu plaukta krājumu rūpēsies Smiltenes bibliotēka.

Projekta mērķis ir veidot pievilcīgu atpūtas vietu Vecajā parkā, rosinot laiku pavadīt saturīgi, apvienojot pastaigu ar literatūras lasīšanu svaigā gaisā un sakoptā vidē.


Foto: Freepik