Smiltenes vidusskolā ar Covid-19 inficējušies 42 cilvēki

Smiltenes vidusskolā ar Covid – 19 inficējušās 42 personas. Inficēto skaitā gan skolēni, gan skolotāji. Testēšana visā skolā veikta pēc direktores iniciatīvas, un rezultāti atklāj dramatisku ainu. Smiltenes direktore Ilze Vergina uzskata, ka inficēšanās apjoms Latvijā ir daudz skaudrāks, viņasprāt, būtu jāpārskata arī 1.- 6.klašu skolēnu mācību darba organizēšana.

Aizvadītājas nedēļas otrajā pusē divi bērni bija kontaktpersonas ģimenēm, kurās vecāki inficējušies ar Covid - 19. Nepagāja ilgs laiks, kad pirmās vīrusa saslimšanas pazīmes parādījās arī skolotājiem. Skolas direktore Ilze Vergina uzstāja, lai testi tikti veikti visiem skolas darbiniekiem un skolēniem, kopskaitā ap 200. Skolas direktore personīgi apmeklējusi visus skolas skolēnus, lai tie tiktu testēti ar siekalu testa palīdzību, tāpēc viņu jo īpaši apbēdina fakts, ka ne visi vecāki bijuši atsaucīgi un piekrituši testa veikšanai. 

Aina nav laba, un saslimušo ir daudz. Skolas direktore uzskata, ka bērni, kuriem pazīmju nav, vai tās ir vieglas šobrīd, iespējams, ir vieni no lielākajiem pārnēsātājiem. Tāpat direktore ir pārliecināta, ka, ja testi nebūtu veikti, tad situācija pašlaik varētu būt vēl dramatiskāka.

No inficēšanās skolotājus neglāba arī sejas vairogi, kurus skolai iegādājusies Smiltenes pašvaldība. Skolas vadība bija pielēmusi, ka starpbrīžos arī bērniem jāvalkā sejas maskas, tas diemžēl skolu no vīrusa nav paglābis.

Smiltenē sastapto iedzīvotāju domas par to vai 1-6. klašu skolēniem vajadzētu mācīties attālināti - dalījās. Idejas atbalstīti norādīja, ka tas varētu mazināt vīrusa izplatību, noliedzēji vērsa uzmanību uz bērnu emocijām un patiesajām spējām mācīties patstāvīgi.

Pašlaik Smiltenes vidusskolā mācības notiek attālināti.