Taupības nolūkos Ventspilī bērnudārzos maina darba laiku

No šodienas mainīts darba laiks Ventspils bērnudārzos – agrās rīta stundās un vakaros darbosies vien dežūrgrupas. Pašvaldībā šādu lēmumu skaidro ar līdzekļu optimizaciju pilsētas budžetā. Kā izrādas, arī nelielo pieprasījumu pēc bērnudārziem pirms plkst. 8.00 no rīta un pēc pieciem vakarā. 

Arī Ventspils valstspilsētas budžets šim gadam pieņemts ilgās diskusijās un neparasti vēlu – vien februārī. Viens no iemesliem ir minimālās algas un pedagagogu algu pieaugums, kas bija jāsabalansē ar pārējiem pilsētas tēriņiem. Tāpat kā visām pašvaldības iestādēm, arī Ventspils Izglītības pārvaldei tika dots uzdevums samazināt izdevumus, kā rezultātā tika pieņemts lēmums ar 1. martu samazināt darba laiku pirmsskolas mācību iestādēs rīta un vakara stundās organizējot dežūrgrupas, bet pārējiem pedagogiem saīsinot darba dienu. Ventspils valstspilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Vītoliņš: “Kopā ir 95 grupiņas. 7.00 no rīta ierodas pedagogi, ierodas auklītes un gaida. Un atnāk katrā grupiņā no viena līdz trim bērniem. Visur deg elektrība, un mēs maksājam algu par to. Un pēdējā pusstundā arī — vienas grupiņas apmērā ir šie bērni. Bet algas mēs palielināsim un atkarībā no konkrētā darba laika!”

Janvārī ar Ventspils domes lēmumu tika dota iespēja Izglītības pārvaldei pašai noteikt pirmsskolas izglītības iestāžu darba laiku. Iniciatīva samazināt strādājošo skaitu no 7.30 rītā un pēc 17.30 vakarā pamatota ar janvārī veiktu divu nedēļu monitoringu un mācību iestāžu aptauju. Ventspils Izglītības pārvaldes vadītāja Jana Bakanauska: “Jebkurā gadījumā es varu pieņemt arī lēmumu, ka objektīvu apstākļu dēļ bērnudārzam ir arī citi darba laiki.”

Piemēram, Ventspilī bērnudārzos pēc 18.00 vairs audzēkņus nesastapsim, tomēr aptauja liecina, ka vismaz sešām Ventspils ģimenēm darba diena beidzas pēc 18.00 un atvasi tiem nāktos varētu izņemt no “dārziņa” ārpus oficiālā darba laika.Ventspils Izglītības pārvaldē skaidro, ka šie gadījumi tikšot risināti individuāli un vadītāja norāda, ka šogad viņai deleģēta iespēja elastīgi reaģēt. Bakanauska: “No 18.00 līdz 19.00 bija stunda pedagogiem “citu pienākumu veikšanai’’. Un šīs stundas ietvaros, ja kāds no vecākiem nevarēja šo bērnu izņemt tieši precīzi līdz 18.00, tad arī šis bērns tika pieskatīts, vecāki atnāca pakaļ pēc pl. 18.00.”

Līdžsinējā režīmā pirmsskolas mācību iestādes darbosies vien pirmdienu vakaros, bet uz pārējām dienām attiecas izmaiņas. Šādus risinājumus pašvaldībās neatbalsta izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša. “Un te nu gan ir šis darba devēju, darba ņēmēju starpnieks – arodbiedrība –, kas var palīdzēt uz vietas starp darba devēju un darba ņēmēju šīs attiecības risināt, jo tas nav korekti, ka šis atalgojums tiek samazināts citā veidā. Teiksim – mākslīgi mazinot slodzes vai vēl izdarot kādas manipulācijas.”

Ventspils bērnudārzu audzēkņu vecāki par pirmsskolas izglītības iestādes darba laika izmaiņām ir informēti e-klasē, šorīt atzina, ka darba pienākumus veikt šis lēmums netraucēšot, tomēr vairumam darba devēju joprojām būs jārēķinās ar frāzi – “nevaru aizkavēties, jo man bērns no dārziņa jāizņem līdz sešiem”.”

Izglītībai Ventspilī šogad tērēs 37% no kopējiem budžeta izdevumiem. Tie būs turpat 30 miljoni eiro.