Ukraiņi apgūst latviešu valodu

Šonedēļ reģionos sākušies bezmaksas latviešu valodas kursi Ukrainas civiliedzīvotājiem. Tos var apmeklēt interesenti, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu, lai apgūtu tādas prasmes kā klausīšanos, lasīšanu, runāšanu un rakstīšanu vienkāršās ikdienas situācijās. Plānots, ka par atvēlēto finansējumu latviešu valodu varēs apgūt vairāk nekā desmit tūkstoši ukraiņu.

Vienā no mācību centriem Rēzeknē rit otrā latviešu valodas nodarbība. Lai arī kursantu grupa nav kupla, ukraiņus vieno lielā interese iemācīties valodu. Jau pēc pirmās nodarbības viņi prot nedaudz latviski lasīt, rakstīt un pateikt dažas iepazīšanās frāzes. “Sākām ar alfabētu. Viņiem bija, protams, jautājumi par mīkstinājumiem, par šņācošajām skaņām. Ir pārsteidzoši, ka ir laba izruna. Viņi uzdod tādus jautājumus, kas mums vietējiem šķiet pašsaprotami, bet viņiem tie ir interesanti,” stāsta latviešu valodas un literatūras skolotāja Anita Deksne.

Latviešu valodas kursu laikā katrai grupai paredzētas mācības 120 stundu apjomā A1 jeb pamatzināšanu līmenī. Sertifikāti par valodas apguvi gan netiks izsniegti. Anita Deksne: “Mēģinām ne tikai tradicionālās metodes izmantot, bet vairāk caur sarunām, caur salīdzināšanu, caur spēlēšanos. Un, protams, centīsimies izmantot visu iespējamo - vizuālo, audiālo, verbālo, lai tas būtu tāds daudzveidīgs, interesants, saistošs.”

Par trīs miljoniem valsts naudas latviešu valodas mācības Ukrainas bēgļiem veic 33 organizācijas - klātienē un arī attālināti. SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce: “Sākotnēji rēķinājām, ka tie varētu būt septiņi tūkstoši cilvēku par to cenu un finansējumu, kas ir piešķirts. Šobrīd skatāmies, ka no iesniegtajiem projektiem ir arī organizācijas, kas piedāvā mazākas izmaksas. Tas ir saistīts ar to, ka ir tiešsaistes kursi. Līdz ar to tas skaits ir pieaudzis. Rēķinām, ka faktiski par šo finansējumu varētu līdz pat 12 tūkstošiem apgūt.”

Latvijā šobrīd atrodas aptuveni 30 tūkstoši Ukrainas kara bēgļu, bet šis skaits ik dienu mainās, jo daļa ukraiņu Latviju šķērso kā tranzītvalsti, vienlaikus no Krievijas un Baltkrievijas puses ierodas jauni kara bēgļi. 


#SIF_NVZ2022