Valmieras novadā paaugstināts maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis

Šonedēļ Valmieras novada pašvaldība apstiprinājusi saistošos noteikumus, kas paredz maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa paaugstināšanu no 340 eiro uz 376 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un no 238 eiro uz 264 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.

Maznodrošinātā sliekšņa paaugstināšana nodrošinās lielākam iedzīvotāju skaitam iespēju saņemt papildu atvieglojumus, piemēram, ēdināšanas maksas atvieglojumus pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, atvieglojumu, labvēlīgākus maksas nosacījumus, saņemot atsevišķus sociālās palīdzības pakalpojumus, iespēju saņemt pārtikas pakas un citu atbalstu.

Pēc maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa paaugstināšanas līdzšinējo 203 mājsaimniecību vietā statusu varētu noteikt jau 445 mājsaimniecībām Valmieras novadā.

Dokumentu izvērtēšanai mājsaimniecības var pieteikties, iepriekš pierakstoties klātienes konsultācijai, Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldē, Lāčplēša iela 2, Valmierā vai vēršoties pie sociālajiem darbiniekiem visās novada pilsētās un pagastos.

Lai saņemtu atbalstu jāiesniedz iesniegums, kuru parakstījušas mājsaimniecības pilngadīgās personas, darba devēja izziņa par darba samaksu par pēdējiem trim pilniem kalendāra mēnešiem par katru darba ņēmēju mājsaimniecībā, ja personas kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontu izrakstos nav nepieciešamās informācijas, izziņa par ienākumiem no saimnieciskās darbības par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā.

Tāpat jāiesniedz visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontu izraksti par pēdējo trīs pilnu kalendāra mēnešu naudas līdzekļu kustību un konta atlikumu minētā perioda sākumā un beigās, dokumenti, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus un saņemtos maksājumus par 12 kalendāra mēnešu periodu pirms iesnieguma iesniegšanas.

Iedzīvotāji iesniegumus izskatīšanai var sākt iesniegt jau pašlaik, taču lēmumu par statusa piešķiršanu mājsaimniecībai Valmieras novada Sociālo lietu pārvalde pieņems un izziņu par atbilstību šim statusam izsniegs pēc saistošo noteikumu spēkā stāšanās.

Saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma saņemšanas un publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", par ko pašvaldība vēl informēs.