Vecbērzē kanāla gultni tīra nepiemērotā laikā

Pirms pusotra gada uzsākts Vecbērzes poldera apvadkanāla gultnes tīrīšanas un atjaunošanas projekts. Reālie būvdarbi gan sākušies tikai pirms dažiem mēnešiem. Lai darbus Eiropas lauksaimniecības fonda finansētajā projektā pabeigtu laikā, kanāla gultnes tīrīšanu nākoties veikt tam nepiemērotā laikā.

Jau vairākas nedēļas Latvijā spēkā ir oranžais brīdinājums, kas nozīmē, ka upju zemākās vietas var pārplūst. Laika apstākļu ietekmē cēlies arī gruntsūdens līmenis, tomēr Vecbērzes poldera apvadkanāla tīrīšanas darbi, neraugoties uz to, joprojām turpinās. Ekskavators cenšas no ūdens izsmelt dubļus un gružus.

Vecbērzes poldera apvadkanāla baseins ir apmēram 500 kvadrātkilometru liels, tajā ir daudz ūdensnoteku un meliorācijas sistēmu. Lai ūdens no tām nokļūtu Lielupē, nepieciešams atjaunot apvadkanālu. To, ka šis nav pats piemērotākais brīdis šādiem darbiem, atzīst arī Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas vadītāja Ilze Bergmane. “Tur ir plānots atjaunot gultnes šķērsprofilu un garenprofilu. Tie pārsvarā ir grunts rakšanas darbi, grunts izlīdzināšana. Šis nav optimālais laiks šādu būvdarbu veikšanai. Diemžēl apstākļi mūs piespiež šos darbus darīt.”

Kā ReTV skaidro Bergmane, projekts uzsākts 2021. gada jūlijā, bet, kā jau ierasts, aizkavēšanās bijusi gan ar projektēšanas, gan būvdarbu iepirkumu. Arī “Latvijas valsts meži” aizkavējušies ar apauguma noņemšanu, tāpēc reālie būvdarbi uzsākušies vien pagājušā gada oktobrī, jāpabeidz līdz šā gada jūlijam. Turklāt darbu veikšanu ierobežojot arī dažādi dabasliegumi. Bergmane: “No 1. marta līdz 31. jūlijam ir putnu ligzdošans liegums. Mums ir divi posmi, kur ir šāda veida liegumi, tad vēl ir zivju nārsta liegums no 1. aprīļa līdz 10. jūnijam.”

Meliorācijas daļas vadītāja teic, ka pagājušajā nedēļā bijusi objektā, neesot jau gluži tā, ka tikai ūdens tiek laistīts ekskavatora kausā. Turklāt projektā jau esot paredzēta gultnes pārtīrīšana 10% apjomā no izraktās kubatūras, tāpēc nepieciešamības gadījumā to varēšot izmantot. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģijas universitātes pētniece Inga Grīnfelde ReTV skaidro, ka gultnes tīrīšana šajā laikā esot sarežģītāka, bet ne neiespējama. “Tā kā gunts nav sasalusi, būcdarbus var veikt. Protams, tehniski būvniekiem tas ir daudz sarežģītāk, nekā tas būtu vasaras periodā, bet tīrīšanas darbus ir iespējams veikt pietiekoši kvalitatīvi.”

Apvadkanāla tīrīšanas darbi tiek veikti ar Eiropas lauksaimniecības fonda finansējumu. Būvdarbu izmaksas šajā projektā ir nedaudz vairāk nekā 633 000 eiro.