Vidusskolās palielinājies stipendiju saņēmēju skaits

Pirms apmēram desmit gadiem, pieaugot konkurencei par vidusskolēnu skaitu, daudzas pašvaldības labākajiem vidusskolēniem sāka izmaksāt stipendijas. To nav pārtraukušas arī pandēmijas laikā. 2011. gadā šādu praksi uzsāka arī Bauskas novadā, bet šogad, apkopojot pirmā semestra rezultātus, secināts, ka, neraugoties uz attālinātajām mācībām, stipendiātu skaits palielinājies. Izglītības nodaļas vadītāja labos rezultātus skaidro arī ar Valsts ģimnāzijas reorganizāciju.

Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļas vadītāja stāsta Māra Bauvare: “Vienotas prasības, vienota nostāja, un rezultātā sekmju līmenis ir daudz augstāks nekā bija līdz šim.” Viņa pauž arī, ka notiekot tiešsaistes stundas, kurās skolotājs zināmā mērā esot viens pret viens ar izglītojamo, kā tiek pieļauts, atstājot pozitīvo iespaidu.

Bauskas novadā stipendijas tiek piešķirtas arī labākajiem profesionālās ievirzes skolu audzēkņiem. Arī tur stipendiātu skaits esot pieaudzis. Bauska gan nav vienīgā, kur attālināto mācību laikā vidusskolas posmā sekmes uzlabojušās. Ķekavas novada vidusskolās pavasara semestrī stipendiju saņēma 39 audzēkņi, bet rudens semestrī to skaits palielinājies līdz 48 skolēniem. Jāpiebilst, paaugstinājies arī sekmju vidējais vērtējums, kas Ķekavas vidusskolā tagad sasniedzis 9.53 balles.

Linda Zaķe, Ķekavas novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja, pauž: “Mēs ļoti priecājamies, ka spēja pielāgoties gan mūsu pedagogi, gan audzēkņi, un tiešām priecājamies, ka vidusskolas posmā mums ir apzinīgi un radoši bērni, kuri spēj sekmes un zināšanu līmeni noturēt, mācoties pilnīgi patstāvīgi.”

Ja attālināti mācās, nav garantijas, ka skolēni visus darbus veikuši paši – piekrīt Linda Zaķe.

Linda Zaķe: “Mēs par to neesam bažīgi, jo, kā mēs zinām, mūsu izglītības sistēma virzās uz kompetencēs balstītu izglītību. Mēs priecājamies, ka mūsu jaunieši ir tik radoši, ka spēj atrast informāciju visur citur.”

Izglītības kvalitātes valsts dienestā uz skolēnu motivēšanu, izmaksājot stipendijas, raugās piesardzīgi. Attālināto mācību laikā tā varētu būt motivācija, vien īpaši rūpīgi jāizvērtē kritēriju atbilstība šī brīža situācijai.

Juris Zīvarts, Izglītības kvalitātes valsts dienesta Uzraudzības departamenta direktors, kā iemeslu stipendiju apjoma pieaugumam, ir tas, ka šobrīd vienīgais veids, kā izvērtēt stipendiju piešķiršanu, ir mācību sasnieguma vērtējums. “Ja iepriekš mēs varējām vēl arī vērtēt aktivitātes ārpus skolas, olimpiādes, tad šobrīd mums ir liegtas šādas iespējas.”

No septiņām aptaujātajām pašvaldībām Zemgalē un Pierīgā, stipenditātu skaits nav samazinājies nevienā. Nemainīgs skolēnu skaits, kas pretendē uz pašvaldības stipendijām palicis divos - Rundāles un Kokneses novados. Pārējos stipendijas piešķiršanas kritērijiem atbilst lielāks skaits vidusskolēnu.


Foto: Pixabay.com