Zemgalē izveidoti trīs jauni sociālo pakalpojumu centri

Zemgalē izveidoti trīs jauni sociālo pakalpojumu centri, aģentūru LETA informēja Zemgales plānošanas reģiona (ZPR) pārstāve Ilze Lujāne.

Pēc 30 mēnešu darba ar noslēguma konferenci novembra beigās noslēdzās projekts "Daudzfunkcionālo centru kā vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un izaugsmes veicinātāju attīstība". Projektā norisinājušies pieredzes apmaiņas pasākumi un izglītojoši notikumi daudzfunkcionālo centru speciālistiem, pārrobežu sociālās iekļaušanas norises senioriem un bērniem, kā arī citas norises tiešsaistē un klātienē.

Gūtā pieredze un iegūtie kontakti ļāvuši uzlabot sociālās iekļaušanas pasākumu centrus un daudzfunkcionālo centru sniegtos pakalpojumus Rokišķos, Pluņģē un Biržu rajonā. Savukārt Aucē, Lielplatonē un Vecumniekos izveidoti pilnīgi jauni sociālo pakalpojumu centri, uzskata projekta autori.

Dobeles novada Aucē Dienas centrs bērniem un senioriem "Baltā māja" durvis vēra 2021.gada maijā, dienā tas uzņem 30-40 apmeklētājus. Projekta gaitā izremontētas telpas un iegādāts aprīkojums. Tagad dienas centra speciālisti īsteno dažādas aktivitātes, sadarbojoties ar Auces pilsētas un apkārtējo pagastu pensionāru biedrībām, Lielauces pansiju, bērnu - invalīdu biedrību "Māriņa", bērnu dārziem, Auces un Bēnes mūzikas un mākslas skolu un citiem. Dienas centrā ir pieejamas dažādas saturiskas brīvā laika pavadīšanas iespējas visām mērķa grupām, kā arī sociālā darbinieka konsultācijas.

Jelgavas novada Lielplatones dienas aprūpes centrs "Upe" projekta laikā īstenoja dažādus infrastruktūras uzlabošanas un telpu rekonstrukcijas darbus. Iegādāts aprīkojums - mēbeles, sadzīves tehnika, datortehnika, kā arī iekārtas sensorajai telpai. Centrā notiek dažādas radošas, izglītojošas un sportiskas aktivitātes, tematiski pasākumi, kā arī pieejami dažādi sociāli pakalpojumi.

Savukārt Bauskas novada Vecumniekos izveidots daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs "Sarkanā skola", kur projekta laikā veikta ēkas otrā stāva pārbūve un remonts un īstenotas dažādas aktivitātes. Centrs atvērts 2022.gada maijā un tajā ir viesojušies teju 2000 cilvēki, lai apmeklētu lekcijas un informatīvi izglītojošas nodarbības, meistarklases, sporta aktivitātes, nometnes un citus pasākumus. Nākotnē plānots piedāvāt apmeklētājiem mūzikas un mākslas terapiju, integrācijas dienas, aktivitātes senioriem un citus pasākumus.

Lai veiksmīgi turpinātu iesākto un sniegtu zināšanas arī turpmākam darbam, projekta laikā izstrādātas vadlīnijas daudzfunkcionālo centru darbībai, balstoties uz Latvijas un Lietuvas pieredzi, kas palīdzēs ikdienas darbā centru speciālistiem. Zemgales plānošanas reģiona "Youtube" profilā pieejams video, kur detalizētāk var iepazīties ar projekta laikā sasniegtajiem mērķiem un rezultātiem.

Projekts īstenots ar mērķi veicināt sociālo pakalpojumu pieejamību reģionos, cilvēku ar funkcionālajiem traucējumiem, senioru, riska grupas ģimeņu, bērnu sociālo iekļaušanu, kā arī izveidot vai uzlabot daudzfunkcionālos centrus, kuros tiks un tiek nodrošināti sociālie pakalpojumi un iekļaušanas pasākumi.

Projekta kopējais budžets ir 705 573 eiro, no kura lielākā daļa ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 599 737 eiro.


Foto: Freepik