Ziemas uzņemšana notiks 30 augstskolās un to filiālēs kopumā 170 programmās

Šogad ziemas uzņemšana notiks 30 augstākās izglītības iestādēs vai to filiālēs gan Rīgā, gan reģionos kopumā 170 programmās, liecina informācija Nacionālās izglītības iespēju datubāzes mājaslapā.

2022./2023.gada ziemas uzņemšanā augstskolas un koledžas piedāvā 40 īsā cikla jeb pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas, 55 bakalaura un profesionālā bakalaura programmas, 54 maģistra un profesionālā maģistra programmas, vienu profesionālo studiju programmu pēc koledžas un 19 doktorantūras programmas, kā arī vienu profesionālās tālākizglītības programmu.

Augstākās izglītības iestāžu piedāvājums ziemas uzņemšanā ir plašs un aptver visus studiju līmeņus, sākot ar koledžu un beidzot ar doktorantūru. Daudzveidīgs ir arī piedāvāto tematisko jomu klāsts. Tradicionāli visvairāk programmu ir sociālajās zinātnēs - ekonomikā, uzņēmējdarbībā, biznesa vadībā, tirgzinībās, grāmatvedībā, finansēs, tiesību zinātnēs, taču arvien populārākas ziemas uzņemšanā kļūst studiju programmas citās nozarēs: inženierzinātnēs, transportā, medicīnā, sociālajā darbā, mākslās, arhitektūrā, pedagoģijā, drošībā u.c.

Studēt var gan pilna laika dienas vai vakara klātienes, gan neklātienes, gan tālmācības jeb e-studiju formā. Tālmācībā var iestāties 48 programmās dažādos studiju līmeņos.

Ziemas uzņemšanā augstskolas un koledžas piedāvā iespēju studēt galvenokārt par maksu, taču reflektantiem pieejamas arī budžeta vietas vai īpašas atlaides. Piemēram, studēt par valsts budžeta līdzekļiem var topošie robežsargi Valsts Robežsardzes koledžas 1.līmeņa augstākās izglītības vai profesionālās tālākizglītības programmā, kā arī atsevišķās programmās Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā un Rīgas Tehniskajā universitātē. 

Precīzu informāciju par budžeta vietu skaitu un studiju maksas atlaidēm ziemas uzņemšanā var noskaidrot, sazinoties ar izvēlēto augstākās izglītības iestādi.


Foto: Freepik