Vienkārši POPS

Vienkārši POPS

VIENKĀRŠI POPS (2007)
ReTV pirmdienas vakara dokumentālā filma
Pirmdien 21.25 kanālā ReTV

Katru pavasari tēvs Genādijs pārceļas uz dzīvi baržā, kas pārbūvēta par peldošo baznīcu Sv. Inokentijs, un dodas kristīgās misijas braucienā pa Volgas-Donas kanālu uz attālajām Donas stepes sādžām. Katrā pieturas vietā tēvs Genādijs notur dievkalpojumus, izdala baznīcas sakramentus un uzklausa vietējo ticīgo grēksūdzes. Taču viss mainās, kad kārtējais misijas brauciens pēkšņi iegūst gluži negaidītu pavērsienu.