Ar mūzikas skolas izlaidumu Jēkabpilī sācies izlaidumu laiks

Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas izlaidums tika organizēts Jēkabpils Vēstures muzeja brīvdabas nodaļā “Sēļu sēta”. Lai nepārkāptu epidemioloģiskās drošības prasības, izlaidums tika organizēts divu dienu garumā vairākās daļās, katras izglītības programmas audzēkņus aicinot citā laikā.

“Šodien mums ir divas grupiņas izlaidumā, jo vispār šogad ir ļoti daudz beidzēju, tie ir 40. Tas nozīmē, ka katrā grupiņā mums ir pa desmit bērniem, tā kā Ministru kabineta noteikumi atļauj katram bērnam vēl divus vecākus, lai mēs nepārkāptu noteikumus. Tie būtu 40 cilvēki, šādā veidā mums sanāk,” saka Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas direktores vietniece izglītības jomā Silvija Strade.

Vecāki un citi aicinātie viesi atradās atstatus no svinīgā pasākuma norises zonas, bet starp izglītojamajiem tika ievērota divu metru distance. Lai gan izlaidums bija kluss un ar ierobežotu cilvēku skaitu, gan audzēkņi, gan viņu tuvinieki pauž prieku par iespēju to piedzīvot klātienē.

 “Šis izlaidums notiek katram mūzikas skolas bērnam vienu reizi mūžā, un es domāju, katram ir patīkami saņemt diplomu un ziedus klātienē, nevis attālināti. Kā patika šodienas izlaidums un risinājums, ko mūzikas skola ir radusi, lai tas varētu notikt? Man ļoti patika, ļoti netradicionāls interesants, brīvā dabā bija ļoti jauks izlaidums,” pauž Linda Popova, Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas Klavierspēles nodaļas absolvente.

Divu mūzikas skolas absolventu mamma Dace Krjaukle saka: “Sajūta, protams, ir laba, jo ir tomēr pavadīti astoņi gadi šajā skolā, gribas to tā svinīgi pabeigt, bērnam arī lai būtu svētku sajūta. Man kā mammai ir sajūta, ka arī es esmu beigusi šo skolu. Vismaz ir kaut kāds risinājums, pa grupiņām, lai bērni var atzīmēt savu īpašo dienu.”

Jo īpašāku šo izlaidumu darīja fakts, ka aizvadīts neierasts un sarežģīts mācību gads – gandrīz visus mēnešus audzēkņiem un pedagogiem bija jāstrādā attālināti. Skolotāji uzsver, lai gan tas nav bijis viegli, mācību process notika ar tikpat augstu kvalitāti kā citus gadus.

“Šogad mums beidza Klavieru nodaļā 11 bērnu, un visi ļoti veiksmīgi tika ar šo uzdevumu galā, tā, ka mēs varam būt gandarīti, ka šis attālinātais mācību process netraucēja iegūt zināšanas, netraucēja sasniegt labu rezultātu. Viss beidzās šodien, izlaidumā. Mēs visi esam priecīgi, ka esam tikuši ar šīm grūtībām galā,” pauž Gunta Davidovska, Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas Klavieru nodaļas vadītāja.

Ar mūzikas skolas izlaidumu, kas dalīts vairākās daļās, izlaidumu laiks Jēkabpilī tikai sākas. Priekšā svinīgie pasākumi arī citās izglītības iestādēs, tostarp vispārizglītojošajās skolās. Lai ievērotu maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu, izlaidumi skolās tiks organizēti, klātesot tikai audzēkņiem, skolas vadībai un dažiem skolotājiem, savukārt vecāki un citi interesenti absolventu varēs sveikt pēc izlaiduma svinīgās daļas – individuāli.