Azartspēļu bizness Līvānos tiek ierobežots

Līvānos ir divas azartspēļu zāles, kuras skar Līvānu novada domes apstiprinātais lokālplānojums. Tajā lielai daļai pilsētas teritorijas noteikts sabiedriskā centra statuss - aizliegtas azartspēļu un izložu organizēšanas vietas. Ir mēģināts neizsniegt atļaujas jaunu spēļu zāļu atvēršanai, bet vietvaras tālākais mērķis ir ierobežot arī jau esošo azartspēļu iestādes.  Iepriekš veiktā iedzīvotāju aptauja vēstī, ka vairāk kā 96 respondentu iebilst pret jaunu azartspēļu organizēšanas vietu atvēršanu Līvānu novadā.

Ginta Kraukle, Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece, pauž, ka, sākot pētīt jautājumu, tika saprasts, ka citu iespēju, kā ierobežot, nav. Viņa uzskata, ka vienīgais instruments ir teritorijas plānojums.

Dokuments vēl jāsaskaņo Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Ja to atbalstīs, tad pilsētas sabiedriskajā centrā būs aizliegta jaunu spēļu zāļu atvēršana, savukārt esošajām spēļu zālēm būs piecu gadu pārejas periods, kura laikā tām būs jāpamet sabiedriskais centrs.

Kāda līvāniete uzskata, ka viņiem nav vajadzīgas spēļu zāles. Viņa saprot, ka no tādām iestādēm ienāk nodokļi, taču cilvēki krīt izmisumā, ņem kredītus, tādā veidā postot ģimenes. “Noteikti, lai aizliegtas būtu, obligāti,” piekrīt vēl kāda Līvānu iedzīvotāja,

Latvijas Spēļu biznesa asociācijas prezidents Arnis Vērzemnieks uzskata, ka nav skaidrs mērķis (ko grib sasniegt) ar ierobežošanu tieši Līvānu teritorijā. Viņš vēstī, ka nav bijis savstarpēja dialoga ar pašvaldību. Asociācijā uzsver, ka neskaidrību ievieš esošā kārtība, ka nozari regulē gan valsts, gan pašvaldības. Arnis Vērzemnieks pauž, ka ir svarīgi saprast ilgtermiņā, kādi esot “spēles” noteikumi – pašvaldība saka “nē”, taču valsts atļauj.

Asociācijā pauž cerību, ka skaidrību radīs azartspēļu un izložu politikas pamatnostādnes, kas šobrīd vēl ir tapšanas procesā. Līvānos esošo azartspēļu uzņēmumu viedokli neizdevās noskaidrot. Ja lēmumu par lokālplānojumu nepārsūdzēs un tiks saņemts ministrijas atbalsts, tad tas stāsies spēkā nākamā gada pavasarī.