Saldū noslēdzas deinstitucionalizācijas projekts

Gara darba diena, kas aizvadīta skolā. Klāvs ar mammu dodas uz daudzfunkcionālo sociālās rehabilitācijas centru “Jumis”. Puisis, kuram ir autisms, uzreiz atpūšas ūdens gultā. Mamma uzsver, ka tikai ilgstošs, neatlaidīgs un regulārs darbs ar bērnu dod uzlabojumus attīstībā. Šādu centru Saldus novada vecāki gaidījuši ilgus gadus. Aprīkotas septiņas telpas, kurās var saņemt rehabilitologa un psihologa konsultācijas, darboties kopā ar montesori pedagogu un ļauties mūzikas pasaulei mūzikas terapijā.

Klāva mamma stāsta, ka regulāras nodarbības viņas dēlam sniegs turpmāko attīstību – nevarot atnākt vairākas reizes, bet tad pusgadu nenākt. Viņa saka, ka savā dienas režīmā iekļaus centru.

Ēkā atvērtas arī specializētās darbnīcas pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem. Cilvēki iegūst iemaņas kokapstrādē, šūšanā un aušanā. Šoreiz viņi aušanas nodarbībā viņi gatavoja dziju, lai varētu ķerties pie grīdas celiņu aušanas.

Agrita Rimkus, aušanas apmācības speciāliste, stāsta, ka visiem ir liels prieks par to, ka ir panākumi. Tiek uzsvērts, ka svarīgi saprast rituālu jeb kārtību (kā un kas jādara), tādā veidā viņus organizējot.

Paralēli notiek darbs arī pie grupu dzīvokļu iekārtošanas. Tie būs Lutriņos, Ezerē un Pampāļos. Ina Behmane, Saldus novada p/a “Sociālais dienests” direktore, stāsta, ka iesākts ir ar Pampāļiem, jo tur jau dzīvo iemītnieki – viņi ir bijuši lepni, ka dzīvo dzīvoklī, nevis kopējā mājā.

Jaunie sociālie pakalpojumi nepieciešamā atbalsta sniegšanai Saldus novada iedzīvotājiem attīstīti deinstitucionalizācijas procesā. Kopumā plānots investēt vairāk nekā 650 000 eiro pašvaldības un ERAF finansējuma, tā Saldus novadā radot jaunas sociālo pakalpojumu vietas vismaz 38 bērniem ar funkcionāliem un 38 cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.