Būvniekam domstarpības ar Rēzeknes pilsētas domi

Uzņēmums “Latvijas Energoceltnieks” ir neapmierināts, ka par Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas atjaunošanas darbiem Rēzeknes pilsētas dome tam nav samaksājusi teju miljonu eiro. Pašvaldība uzsver, ka tas ir līgumsods par termiņu kavēšanu un nepilnībām būvdarbos, savukārt uzņēmums uzskata, ka pašvaldībai pašai jāuzņemas atbildību par projekta kvalitāti, kā arī tās dēļ ieilgušo darbu veikšanu. Ja tuvākajā laikā netiks rasts kompromiss, uzņēmuma vadība vērsīsies tiesā.

900 000 eiro summu, ko Rēzeknes pilsētas dome par Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas atjaunošanu nav samaksājusi uzņēmumam “Latvijas energoceltnieks” veido neakceptētie līdzekļi par pēdējiem būvdarbiem, kā arī līgumsods 10% apmērā no kopējām skolas remonta izmaksām.

Būvdarbu laikā lauzts līgums ar projektētāju, kas arī uz laiku samazinājis būvdarbu tempu. Pašvaldība uzsver, ka līgumsoda pamatā ir arī nekvalitatīvi paveiktais darbs. Sākotnēji bija iecerēts, ka remonts skolā noslēgsies šī gada pavasarī, pēc tam mutiski vienojoties – līdz augustam. Tomēr uzreiz pašvaldības attieksme, kā vērtē uzņēmums, krasi mainījusies.

Vēršanās tiesā būs uzņēmuma galējais solis. Tā kā veicot remontdarbus bija piesaistīti apakšuzņēmēji no Rēzeknes novada, līgumsoda dēļ viņi palikuši ķīlnieku lomā, galvenajam uzņēmējam trūkst finanšu, lai par paveikto ar viņiem norēķinātos.