Cēsu novadā emocionālo labsajūtu uzlabo muzejos

Astoņu nedēļu garumā 16 Cēsu novada iedzīvotājiem bija iespēja apmeklēt vairākus muzejus novadā, līdzdarboties tur piedāvātajās radošajās darbnīcās. Šos cilvēkus uz kultūras iestādēm īpaši nosūtīja programmas “Nosūtījums uz muzeju” ietvaros, lai šādi viņi varētu uzlabot savu emocionālo labbūtību. 

Daudzviet Eiropā veikti pētījumi, atklājot, cik kultūrai patiesībā ir liela nozīme ietekmējot cilvēku veselību un labsajūtu. Tāpēc Cēsu novadā esošie muzeji kopā ar partneriem citviet Ziemeļeiropā pieņēma izaicinājumu, sniedzot iespēju cilvēkiem atgūties pēc kāda traumatiska brīža dzīvē, stiprināt pašapziņu vai izrauties no pelēkās ikdienas. “Veselības darbinieki, sociālie darbinieki vai Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieki var nosūtīt savus klientus uz tādu īpašu kultūras aktivitāšu programmu, kas ilgst astoņas vai vairāk nedēļas, kuras laikā cilvēki var atgūt motivāciju, uzlabot savu pašsajūtu,” saka projekta “Nosūtījums uz kultūras aktivitātēm” vadītāja Cēsu novadā Inga Surgunte.

Pašlaik ir noslēdzies programmas pirmais cikls, kura laikā dalībnieki apmeklēja radošas aktivitātes Āraižu ezerpilī, Cēsu muzejā, Kārļa Skalbes “Saulrietos” un Eduarda Veidenbauma “Kalāčos”. “Ar katru reizi cilvēki aizvien vairāk atvērās, tās aktivitātes bija interesantas, ko muzeji piedāvāja. Spēlējām teātri, iestudējām “Kaķīša dzirnaviņas”, gājām senajā skolā un mācījāmies rakstīt ar spalvu, kūlām svietu, dziedājām, pat komponējām dziesmas,” saka projekta “Nosūtījums uz kultūras aktivitātēm” kultūras mediatore Baiba Roze.

Programmā iesaistītie ļaudis ir ļoti atšķirīgi, tāpēc par piedzīvoto katram savas pārdomas. Asnate Līga Žēpere ierīkojusi atmiņu kladi, kurā apkopoti muzeja darbinieku ieraksti no katras apmeklētās vietas. “Daudzi pasākumi muzejos uzmundrināja kaut ko jaunu veidot. Piemēram, Āraišu arheoloģiskajā muzejā veidot puzurus un vainadziņus, ko iesāku, rakstīt dzejoļus, kas impulss no “Saulrietu” apmeklējuma.”

Savukārt Pēteris Daniels no Līgatnes senioru mājas norāda, ka piedzīvotais ļāvis atkal atgriezties vietās, kas jaunībā viņam bijušas nozīmīgas. “Dzīvē tu paskrien garām, brauc ar mašīnu, redzi, ka tur ir zīme “Muzejs”. Pasaulē šur tur esmu bijis pa lieliem muzejiem, bet nekad nav ienācis prātā, ka mums te Latvijā ir tik jauki.”

Tikmēr programmā iesaistītie muzeju ļaudis norāda, ka satikšanās ar šiem cilvēkiem, kuri citkārt uz muzeju neatnāktu, ir krietns izaicinājums ikvienam. Drabešu muižas Amatu mājas vadītāja Inese Roze: “Tas bija kā lēciens aukstā ūdenī, nekas tāds nav redzēts, nekas tāds nav bijis.”

Kārļa Skalbes memoriālā muzeja “Saulrieti” speciāliste Ilona Muižniece: “Līdz šim es pat nezināju, ka cilvēkiem spēj būt tik grūti, nerunājot par veciem, kas ir ratiņkrēslā, bet arī par jauniem cilvēkiem, kuri nevar atrast sevi – gan meklējot darbu, gan vispār.”

Nākamajā gadā notiks vēl divi programmas posmi. Tajos būs iespējams arī pašnosūtījums, pamatojoties uz cilvēka paša izjustu nepieciešamību gūt emocionālu atbalstu. “Ceram, ka ar laiku novadā arī citas kultūras institūcijas var pievienoties, jo redzam, ka netikai dalībniekiem tā ir vērtīga pieredze, bet arī pašām kultūras institūcijām,” saka projekta “Nosūtījums uz kultūras aktivitātēm” vadītāja Cēsu novadā Inga Surgunte.

Komandas lielais mērķis, ka ar laiku šī varētu kļūt par pastāvīgu programmu kā novada iedzīvotājiem ne-medicīniskā veidā uzlabot psiholoģisko labsajūtu. Projektu līdzfinansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Par "ReTV Ziņas" saturu atbild SIA "Re MEDIA".

#SIF_MAF2023 | Foto: projekta "Nosūtījums uz kultūras aktivitātēm" gaitā uzņemtie foto