Cēsu novada pašvaldība neizskata iespēju pārdot Lielstraupes pili

Atsaucoties uz Fon Rozena dzimtas pēcteča pausto publisko informāciju par Lielstraupes pils atgūšanu, informējam, ka Cēsu novada pašvaldība neizskata iespēju un arī likumiski nedrīkst atsavināt pili. Jau ziņots, ka šī gada pavasarī Saeima ar īpašu likumu bez atlīdzības nodeva pili Cēsu novada pašvaldībai.

Īpaši izveidots likums nosaka, ka Lielstraupes pils un nekustamie īpašumi “Straupes narkoloģiskā slimnīca”, “Berlīne” un “Saulrīti” pieder Cēsu novada pašvaldībai. Īpašumtiesības nostiprinātas arī Latvijas Republikas Zemesgrāmatā.

“Lielstraupes pilij, kā valsts nozīmes arhitektūras piemineklim, ir ļoti nozīmīga vēsturiska un kultūras nozīme, tās mantojums ir būtiska mūsu novada raksturojoša sastāvdaļa! Tas ir simbols, kas saista vietējo kopienu ar pagātni, tagadni un arī nākotni. Tā ir Cēsu novadnieka un, jo īpaši Straupē dzīvojošo cilvēku identitātes daļa, tāpēc mums ir būtiski, ka īpašums pieder pašvaldībai un tās iedzīvotājiem,” min Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Egliņš-Eglītis.

Lielstraupes pils nodošanas un atjaunošanas likums nosaka, ka pašvaldībai aizliegts pili atsavināt, ieķīlāt vai citādi apgrūtināt ar lietu tiesībām. Tāpat tas nosaka, ka pašvaldībai jānodrošina tās atjaunošanu, publisku pieejamību, kā arī izmantošanu kultūras un izglītības mērķiem.

“Esam sākuši darbu pie pils atjaunošanas koncepcijas un risinām citus ar pils uzturēšanu saistītus jautājumus. Pilij ir izstrādāts attīstības plāns, ar kuru esam iepazīstinājuši arī Straupes un apkaimes iedzīvotājus, saņemot atbalstu tā realizācijai. Pils nākotnē kalpos kā kultūras, vēstures izzināšanas, izglītības un uzņēmējdarbības centrs. Pašvaldība priecājas par privātajām iniciatīvām un nereti veido sadarbības ar dažādām iniciatīvu grupām vai kultūras organizācijām. Arī šajā gadījumā, ja Fon Rozena dzimtas pēctečiem ir pils kultūras satura pilnveides piedāvājums, kas veicina mantojuma saglabāšanu un attīstību, tūristu piesaisti un uzņēmējdarbības veicināšanu, mēs priecātos to uzklausīt un, iespējams, veidot sadarbību,” turpina Egliņš-Eglītis.

Iepriekš informēts, ka Lielstraupes pils Cēsu novada pašvaldībai nodota ar atsevišķu likumu, jo, ņemot vērā to, ka nekustamajos īpašumos paredzēts īstenot arī saimniecisko darbību, tos nevar nodot pašvaldībai atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma regulējumam.

Lielstraupes pils ir valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa daļa. Pils un baznīcas komplekss pazīstams kā viens no gleznieciskākajiem arhitektūras pieminekļiem Latvijā. Lai arī objekts iespēju robežās tiek uzturēts atbilstoši kultūras pieminekļu aizsardzības prasībām, tā tehniskais stāvoklis kopumā ir neapmierinošs un nepieciešams plānot gan neatliekamu glābšanu, gan pils konservāciju un restaurāciju, teikts likumprojekta anotācijā.