Dignājas pamatskolā izdomā radošus veidus, kā organizēt mācības ārā

Šonedēļ mācības svaigā gaisā Dignājas pamatskolā tiek organizētas 5. un 6.klases skolēniem. Pēc vairāku mēnešu mācībām attālināti angļu valoda šiem audzēkņiem bija pirmā klātienes mācību stunda.

Dignājas pamatskolas 6.klases skolniece Estere atzīst: “Ir prieks satikt klasesbiedrus, un bija grūti mācīties attālināti. Kāpēc bija grūti? Jo nebija skolotāja, kas varētu izskaidrot labāk, kā to vajag darīt, vai tēmu pastāstīt labāk.”

“Šīs grupas bērniem ir mazāk iespēju apmeklēt skolu sakarā ar to, ka diagnosticējošie darbi šogad ir vadīti attālināti, tāpat individuālās konsultācijas pārsvarā notiek 7., 8. un 9.klasei, kam jāgatavojas arī noslēguma darbiem, līdz ar to šonedēļ vienojāmies par to, ka viena diena tiks organizēta 5., 6.klasei āra nodarbības,” skaidro Aelita Bērziņa, Dignājas pamatskolas direktore.

Tā kā bērnu skaits klasēs ir mazs, skolai nebija problēmu nodrošināt prasību – nodarbībā vienlaikus pulcēties līdz 20 audzēkņiem. Lai bērniem nebūtu visu laiku jāstāv uz vietas, skolotāji iekļauj katrā āra nodarbībā arī fiziskās aktivitātes, piemēram, angļu valodas stundā skolēniem bija jāatrod dabā trīs priekšmeti, jānosauc tie angliski, veidojot pilnu teikumu.

Dignājas pamatskolas angļu valodas skolotāja Sarmīte Strade: “Es uzskatu, ka angļu valodai ļoti noderīgas āra nodarbības. Es domāju, ka bērniem patika, jo “Present Perfect” nav tik viegli apgūt. Varbūt tagad bija pat vieglāk, nevis sēžot solā.”

Matemātikā audzēkņiem tika dots praktisks uzdevums – izmantojot dažādas mērierīces, izmērīt vairākas skolas āra teritorijas.

Izdomāt radošu pieeju āra nodarbībām – tas prasa papildu sagatavošanās darbu pedagogiem, bet viņi uzsver, ka šāda formāta mācības ir daudz interesantākas nekā kabinetā. Dignājas pamatskolas matemātikas skolotāja Benita Upeniece pauž: “Es viņiem lieku dažādus laukumus mērīt, pēc tam mēs aprēķināsim gan perimetrus, gan laukumus.”

Silvija Krēsliņa, Dignājas pamatskolas 5. un 6.klases audzinātāja, saka: “Viņiem arī tas ir kā piedzīvojums. Ja tas būtu katru dienu, un, neskatoties vai līst, vai snieg, tas atkal būtu kaut kas... Jo bērns ir tajā vecumā, kurā gribas pārmaiņas. Es domāju, ka šodiena viņiem nebūs kā kaut kas briesmīgs, bet viņi to izdzīvo kā piedzīvojumu.”

Nākamnedēļ šādi piedzīvojumi Dignājas skolā vairs nevarēs notikt, jo Jēkabpils novads epidemioloģiskās situācijas dēļ vairs nav drošo pašvaldību sarakstā, kas stāsies spēkā 29.martā. Tas nozīmē, ka pašvaldības skolām, tostarp arī Dignājas pamatskolai, atkal būs jāatgriežas attālināto mācību formātā.