Krasta erozija posta Ventspils ostu

Lai nostiprinātu pirms 100 gadiem celtos molus un krasta uzbērumus, kas viļņu un vēja ietekmē bija piedzīvojuši jūtamu eroziju, jau četru gadu garumā tiek atjaunotas Ventspils ostas hidrobūves. Šoruden projekts noslēdzas. Tas palielinās ostas drošības līmeni un uzlabos kuģošanas kvalitāti.

Ventspils ostas moliem remontdarbi nebija veikti vismaz piecdesmit gadu un piesaistot Eiropas Savienības fondu finansējumu, abi jūras vārtu moli ir pilnībā atjaunoti. Gan Ziemeļu, gan Dienvidu mols ir tikai daļa no projekta, kas tiek realizēts četrus gadus. Lai novērstu krasta eroziju, piestātnes tiek stiprinātas ar akmeņu krāvumiem vairākus metrus zem ūdens, kas ļaus saglabāt ostas dziļumu. Ventspils ostas kapteinis Gunārs Trukšāns saka: “Mēs varam pieņemt un kraut kuģus ar maksimālo iegrimi 15 metru. Tas ir maksimums Baltijas jūrā vispār, jo ar 15 metru iegrimi var iziet Baltijas jūras šaurumiem cauri, tāpēc mūsu osta ir ar maksimālo kuģu iegrimi.”

Dārgākais un sarežģītākais etaps ir bijis Ziemeļu mola atjaunošana, kas bija jāveic paralēli ostas darbībai. Pagājušajā gadā rezultāts atzinīgi novērtēts kā gada labākā inženiertehniskā būve Latvijas Būvniecības konkursā. Moli būvēti kā koka konstrukcijas pirms simts gadiem, bet nu tajos bija jāparedz arī elektroinstalācija navigācijas zīmēm, bet Dienvidu molam arī pastaigu celiņi. “Es vienmēr saku, ka tas, kas ir zem ūdens, ir desmit reizes dārgāk, kā tas, kas virs ūdens. No sarežģītības viedokļa nav tas grūtākais, bet, protams, tika piesaistīta peldošā tehnika un laikapstākļi ietekmēja. Tas ir dārgs pasākums – galvenais ostas ceļš. Priekšosta, kur ir dziļakās piestātnes, ir ļoti svarīga ostai,” saka Arnis Mazalis, Ventspils brīvostas projektu vadītājs.

Priekšosta, kas nu ir pilnībā atjaunota, ir vieta, kuru šķērso visi Ventspils ostā ienākošie kuģi. Te ienāk arī bīstamākās kravas, kas tiek transportētas lieltonnāžas tankkuģos. Kuģus šeit pietauvo pēc stingriem noteikumiem: ar priekšgalu pret jūras vārtiem, lai ekoloģiskās katastrofas gadījumā tie varētu nekavējoties izbraukt no ostas. Gunārs Trukšāns: “Priekšosta tik tiešām nozīmē, ka kuģi var apgriezt šeit apkārt. Tā ir paplašināta teritorija, kur var ar kuģi ienākt pa vārtiem. It sevišķi tas attiecas uz lejamkravu rajonu, ko mēs te redzam, lai var ar kuģi attiecīgi manevrēt, būtu brīva teritorija un varētu droši pieiet pie attiecīgās piestātnes.”

Priekšostas krasta nostiprinājumu un molu atjaunošana izmaksājusi vairāk nekā 18 miljonus eiro. Jau tuvakājā laikā objektu plānots nodot ekspluatācijā.


#SIF_NVZ2022