Kuldīgas Centra vidusskolā notiek pārbūve

“Nedaudz jāpaciešas, jo rezultāts būs skaists,” tā šodien atzina tie vecāki, kuru bērni mācās Kuldīgas Centra vidusskolā. Tur notiek vērienīgi pārbūves darbi, novada lielākajai skolai šis mācību gads paies sešās dažādās ēkās.

“Tāda svētku sajūta, bet tāds satraukums un izbrīns, pārsteigums, prieks. Un, redz, es neatpazinu savu meiteni, ko esmu gadiem mācījusi, jo izmainījusies pa gadu, ko neredzējām,” saka Maruta Birzniece, 8. a klases skolotāja.

Priecīgi par atkalsatikšanos ir visi – gan skolēni, gan pedagogi. Kuldīgas Centra vidusskolā jaunais mācību gads būs izaicinājumiem pilns ne tikai neparedzamās epidemioloģiskās situācijas dēļ, bet arī tāpēc, ka skolā šobrīd notiek vērienīgi pārbūves darbi, tās durvis mācībām varēs vērt vien pēc gada. Vairāk nekā 690 skolēniem tas nozīmē mācības citās ēkās. Vienuviet gan tik daudz telpu atrast nebija iespējams, tāpēc skolēni mācīsies sešās dažādās vietās.

“Izvēle bija vienkārša – skatījāmies pēc platības. Svarīgi, lai 1.-3.klašu skolēni mācītos vienā adresē, tas būtu viens burbulis, protams, 4.-6. – otrs. Un, ņemot vērā šīs pamata divas adreses, mēs arī izvēlējāmies, kur būs atbalsta personāls, kur vadība, logopēds, skolas administrācija, virtuves bloks,” saka Brigita Freija, Kuldīgas Centra vidusskolas direktore.

“Lai vieglāk šo visu kustību pa sešām ēkām organizēt, tad visas stundas ir moduļa un blokstundas,” skaidro Lelde Selecka, Kuldīgas Centra vidusskolas direktores vietniece.

Lielākoties telpas atrastas citās skolās, tomēr ir arī tādas, kas bija jāpiemēro mācību procesam, piemēram, bijušās muzeja krājuma telpas, kas kādu laiku bija neapdzīvotas. 

Kuldīgas Centra vidusskolā gada laikā taps mūsdienu prasībām atbilstoša ventilācijas sistēma, vecās sporta zāles vietā skola iegūs plašu multifunkcionālu mācību auditoriju, kā arī mediju mācību telpas. Paredzēta arī piebūve starp diviem korpusiem, kur būs dabas zinību eksperimentu centrs “Ziemas dārzs”. Pārbūve uzsākta arī skolas stadionā. Darbi notiek ar programmas “Izaugsme un nodarbinātība” atbalstu. Ar tās palīdzību rekonstrukcija jau pabeigta vēl divās vidusskolās pilsētā.

Kopumā no šīs ERAF atbalstītās programmas skolu rekonstrukcijā Kuldīgā būs ieguldīti teju seši miljoni 200 000 eiro.


Foto: Freepik