Kuldīgas novada 12. klašu skolēni klātienē gatavojas eksāmeniem

Ar negatīvu Covid-19 testu un temperatūras noteikšanu bijušajā Kuldīgas pamatskolas ēkā tiek sagaidīti Kuldīgas 2. vidusskolas 12. klases skolēni. Ievērojot nepieciešamās drošības prasības, no 7. aprīļa visā valstī atļautas klātienes mācības šo klašu skolēniem. Tās var organizēt ne vairāk kā divas dienas nedēļā mācību priekšmetos, kuros tiek kārtoti centralizētie eksāmeni, nodrošinot klašu plūsmu nepārklāšanos. Lai īstenotu jauno kārtību, Kuldīgas 2. vidusskola jau veikusi 12. klašu un pedagogu testēšanu. Šī skola mācības organizēs pirmdienās un ceturtdienās.

Kuldīgas 2. vidusskolas direktore Guntra Buivida uzsver, vai tas būs liels plus eksāmenos, vēl nav zināms. Visi iepriekšējos mēnešos ir mācījušies patstāvīgi. Kā saka direktore, - ko paši iemācījušies, tas arī būšot. Pozitīvais esot tas, ka būs iespēja kaut ko nostiprināt, uzzināt un apgūt.

Elizabete Kļava, Kuldīgas 2. vidusskolas 12. klases skolniece, saka, ka uz skolu nav gribējies nākt, jo beidzot aprasts ar to, ka mācības notiek mājas vidē. Tagad no jauna vajadzēs pielāgoties jaunajiem apstākļiem.

Viļa Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas skolnieces priecīgas par tikšanos klātienē. Dienā, kad viesojāmies skolā, šeit notika pedagogu un skolēnu testēšana. Skolā eksāmenu priekšmetos klātienē mācības norisināsies pirmdienās un ceturtdienās. Vadība padomājusi arī par brīvpusdienu nodrošināšanu.

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas 12. klašu skolēni izglītības iestādi klātienē apmeklēs otrdienās un ceturtdienās. Vidusskolas direktore Valda Gaure saka, ka, strādājot kopā, vairāk varot dzirdēt un redzēt.

Savukārt Kuldīgas Centra vidusskolā 12. klašu skolēniem mācības klātienē norisināsies ceturtdienās - ar iespēju pielikt klāt vēl vienu klātienes dienu. 1.–11. klašu skolēni mācības Kuldīgas novadā turpina tikai attālināti, bet pirmsskolas izglītības iestādēs darbs norisinās klātienē.

Iespēja pārliecināties par savām zināšanām pirms eksāmeniem Latvijā būs apmēram 20 000 vidējās izglītības iestāžu beidzējiem. Ārkārtējās situācijas dēļ 9. klašu skolēniem eksāmeni ir atcelti. Skolēniem obligāti būs jākārto diagnosticējošie darbi latviešu valodā un matemātikā, kā arī pēc skolas izvēles varēs kārtot diagnosticējošos darbus svešvalodā, Latvijas vēsturē, mazākumtautības valodā un dabaszinībās. Šo darbu mērķis ir skolēnu zināšanu un prasmju līmeņa noteikšana, kā arī iespēja novērtēt attālināto mācību gada laikā sasniegto.

 


Foto: unsplash.com