Luksofora ignorētājus ķers mākslīgais intelekts

Jelgavā jau kopš gada sākumā autovadītājus, kuri šķērso krustojumu pie aizliedzošās sarkanās gaismas, fiksē videonovērošanas sistēma. Laiks no fiksācijas brīža līdz soda kvīts izrakstīšanai gan bijis garš, tāpēc tagad pieņemts lēmums spert soli tālāk un uzstādīt videokameras ar īpašu programmatūru, kas veiks arī datu apstrādi.

Šķērsot krustojumu drīkst tikai tad, kad luksoforā deg zaļā gaisma. Tas jāzina un jāievēro gan gājējiem, gan velosipēdistiem, skūteristiem un, protams, autovadītājiem.

Reālajā dzīvē gan visi satiksmes dalībnieki to reizi pa reizei aizmirst. Arī ReTV uzrunātie autovadītāji teic, ka situācijas mēdzot būt dažādas.

To, ka autovadītaji bieži vien šķērso krustojumu neatbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem, redz arī Pašvaldības operatīvās informācijas centra (POIC) dežūrdaļā. Jelgavā ir 260 novērošanas kameras, kas tiek izmantotas gan kārtības uzturēšanai pilsētā, gan statistikas datu apkopošanai par ielu noslodzi, kā arī citiem mērķiem, bet kopš gada sākuma tās fiksē arī automašīnas, kas krustojumu šķērso pie neatbilstoša signāla. Ceļš līdz brīdim, kad pārkāpējs saņem pelnīto sodu, gan bijis garš. Jelgavas Digitālā centra vadītāja Ilze Āboliņa: “2021. gadā mainījās likumi, kad no Valsts policijas šo uzdevumu deleģēja pašvaldības policijai. Mūsu POIC sēž pašvaldības policisti un skatās kamerās. Ja viņi ierauga, tad viņiem nākas šai ahīvā parakņāties atpakaļ, vajadzīgo gabalu izgriezt. Tad ar roku uzrakstīt protokolu, ko nosūta dežūrdaļai. Tālāk dežūrdaļa sūta inspektoram. Inspektors izsauc pārkāpēju, tikai tad var pieņemt lēmumu par soda naudas iekasēšanu.”

Neraugoties uz sarežģīto procesu, trīs mēnešos ierosinātas vairāk nekā piecdesmit Administratīvās lietas, tāpēc valstspilsētas dome pieņēmusi lēmumu spert vēl soli tālāk un uzstādīt krustojumus novērošanas kameras ar īpašu programatūru, kur visu šo procesu pārvaldīs mākslīgais intelekts. Āboliņa: “Liepāja bija pirmā, kas bija spērusi šo soli. Vienu šādu luksoforu aprīkojusi un slēgusi sadarbību ar CSDD, tāpēc mēs arī novērojām un secinājām, ka labprāt pilotētu, lai saprastu, vai tas mums varētu palīdzēt, vai ne. Gribam līdz gada beigām nopilotēt ar ļoti konkrētu šo risinājumu, tāpēc nomāsim divas šāda tipa kameras, kuras vismaz divas līdz trīs reizes līdz gada beigām pārvietosim, lai varētu iegūt arī statistiku.”

Paredzēts, ka jaunā pārkāpēju ķeršanas sistēma varētu sākt darboties tuvāko divu mēnešu laikā. Ja tā attaisnosies, īpaši aprīkotās kameras pašvaldība iegādāšoties. Uzrunātie autovadītāji par šādu pārkāpumu fiksēšanu pilsētā jau bija dzirdējuši, tomēr, viņuprāt, braukšanas kultūru tas uzlabotu tikai ilgtermiņā.


#SIF_MAF2023