Madonā izveidota mūsdienīga ārtelpa skolēniem

Līdz 1. septembrim atlikušas vēl pāris dienas, skolas pagalms pagaidām vēl ir kluss, taču jau šobrīd ir skaidrs, ka Madonas Valsts ģimnāzijas audzēkņiem šī vieta būs vieta, kur atpūsties un arī pilnveidot sevi. 

Madonas Valsts ģimnāzijas audzēkne Paula Madžule: “Šī būs kā mācību klase, kur notiks mācību vai klases stundas, tā noderēs skolēnu padomes tikšanās reizēm. Tiešām šķiet, ka svaigā gaisā domas rosās ātrāk, idejas ir spožākas un vēl nebijušas. Tādēļ, manuprāt, katrs ģimnāzists noteikti atradīs pielietojumu šai atpūtas vai mācību zonai, kā kuram.”

Kā uzsver skolas direktore Vanda Maderniece, teritorijas labiekārtošana un jaunās āra mēbeles ir kā sava veida pārsteigums valsts ģimnāzijas audzēkņiem, sagaidot jauno mācību gadu un ģimnāzijas “Šāda iespēja mums ir radusies tādēļ, ka jau no 2004. gada ģimnāzijā pēc skolēnu, vecāku un sabiedrības iniciatīvas ir izveidots Madonas Valsts ģimnāzijas Attīstības fonds.  Ar šī nodibinājuma palīdzību esam realizējuši jau vairākus projektus, bet šis ir apjomīgākais, ko bija iespēja  izstrādāt un iesniegt Lauku Atbalsta dienestā.” 

Madonas Valsts ģimnāzijas Attīstības fonda vadītājs Juris Jātnieks: “Ģimnāzija ir vairāk nekā vienkārši skola, tā ir daļa dzīves, lai šī dzīve būtu ģimnāzijā skaista, dažāda, piepildīta, lielā mērā tā misija pienākas ģimnāzijas fondam. Ģimnāzijas fonds palīdz pie godalgām, pie dažādām sporta spēlēm, pie dažādām radosam aktivitātēm, piemēram, pultis, kas ir vajadzīgas mūzikai, vai dāvanas sporta spēlēs. Šobrīd lielākais projekts ir šis projekts, kas šai jaunajai ģimnāzijas ēkai un salīdzinoši tukšajai apkārtnei ir īsti vietā.”

Doma par šādu ārtelpas elementu tapusi, apkopojot skolēnu padomes, skolotāju un vecāku ieteikumus, uzsverot, ka sakārtota vide veicina jauniešu brīvā laika pavadīšanu un socializāciju drošā, pievilcīgā un prestižā ārtelpā, tādējādi mazinot vēlmi pavadīt brīvo laiku ielās un jauniešiem mazāk vēlamās vietās, kur iespējami arī nevēlamas uzvedības riski.

Jāpiebilst, ka projekta attiecināmās izmaksas ir nedaudz vairāk par trīspadsmit ar pus tūkstošiem eiro, tajā skatā Madonas novada pašvaldības līdzfinansējums 10% apmērā.#SIF_MAF2023