100 skolēni paliek “aiz strīpas”. Uzņemšana Ogres Valsts jaunajā ģimnāzijā

Tāpat kā daudzās Latvijas skolās,  arī Ogrē visu jūniju skolēni aktīvi iesniedza dokumentus vidusskolās un ģimnāzijā. Īpaši liels pieteikumu skaits bija Ogres Valsts jaunajā ģimnāzijā, kas savu darbu uzsāks pirmo reizi. Ogres novada izglītības pārvaldes vadītājs atklāj: “Pieteicās par 100 skolēniem vairāk, nekā ir vietas.” Viens no galvenajiem faktoriem, kas ietekmēja skolēnu lēmumu mācīties jaunajā skolā, bija tās atrašanās vieta. 

Tā kā atsaucība jaunajā skolā bija ļoti liela. Tika izlemts, ka tiks palielināts desmito klašu skaits, kas deva iespēju mācīties vēl 22 skolēniem, nekā iepriekš bija plānots. Ogres novada izglītības pārvaldes vadītājs Igors Grigorjevs: “Tā kā pieteikumu skaits bija ļoti liels, tad iepriekš iecerēto astoņu desmito klašu vietā izveidojām deviņas desmitās klases, uzņemot bērnus vairāk, nekā iepriekš plānots. Bet, jāsaka, vēl papildus klases izveidot nav iespējams, nebija iespējams, jo skolas ietilpība arī ir limitēta.”

Tomēr Ogres novada izglītības pārvaldes vadītājs aicina apsvērt iespēju mācīties arī citās novada skolās, kur arī iespējams iegūt vidējo izglītību. “Ikšķiles vidusskola, arī Edgara Kauliņa  Lielvārdes vidusskola tradIcionāli ir ar ļoti labiem mācību sasniegumiem centralizētajos eksāmenos. Ikšķiles vidusskolā ir ļoti labi sasniegumi. Domāju, tā ir arī ļoti laba izvēle tiem, kuriem gribas vidusskolas pieredzi.”

Ogres Valsts ģimnāzijā ir četri novirzieni: “Kultūra un māksla”, “Inženierzinātnes un tehnoloģijas”, “Cilvēks un sabiedrība” un “Dabaszinātnes”. Katrā novirzienā tika vērtēta atsevišķu mācību priekšmetu vidējā atzīme 9. klasē.

Lai kvalificētos pieteikuma izskatīšanā, katrā priekšmetā minimālajai atzīmei bija jābūt seši, kā arī šogad izņēmuma kārtā tika pieļauts, ka vienā mācību priekšmetā vērtējums var būt – pieci.

Ogres Valsts ģimnāzijā 1. septembrī mācības uzsāks 246 skolēni.


#SIF_MAF2023 | Foto: Freepik; ilustratīvs