Pārbaudes laiks darbiniekam – līdz pat pusgadam

Diskusijas sabiedrībā izraisījuši plāni grozīt Darba likumu, pārbaudes laiku pagarinot no pašreizējiem trīs mēnešiem līdz sešiem. Likuma izmaiņu ierosinātāja – Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK), kā arī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) un Labklājības ministrija mierina, ka darbinieku situāciju jaunā kārtība nepasliktināšot.

Ne vienmēr pietiek ar trim mēnešiem, lai pārliecinātos par jaunā darbinieka piemērotību, tāpēc Latvijas Darba devēju konfederācija rosinājusi sniegt iespēju pagarināt pārbaudes laiku līdz pat pusgadam, ņemot vērā, ka attiecīga Eiropas Savienības direktīva to atļauj. LDDK jurists, darba tiesību eksperts Jānis Pumpiņš: “Kā piemēru var minēt dažāda veida IT projektu virzību, kuru ieviešanai nepieciešams ilgāks periods, ir dažāda veida tehniskās stadijas, dažāda veida kompetences. Jo sarežģītāki darbi, jo grūtāk novērtēt darbinieka veicamos pienākumus. Protams, ja pienākumi ir vairāk vienveidīgi, rutīnas veida, tad ir [ātrāk] saprotams, uz ko darbinieks ir spējīgs.”

Labklājības ministrijā precizē – pārbaudes laiku būs iespējams pagarināt līdz pusgadam tikai ar nosacījumu, ka tam piekritušas noteiktās nozares vai uzņēmuma darbinieku interešu pārstāves – arodbiedrības, ietverot to koplīgumā ar darba devēju. “Parastam darbiniekam uzņēmumā bez koplīguma joprojām pārbaudes laiks būs ne ilgāks par trim mēnešiem,” saka Ineta Vjakse, Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta pārstāve.

“Nav svarīgi, vai darbinieks ir vai nav arodbiedrības biedrs. Šeit ir svarīgi, vai darba devējs ir noslēdzis koplīgumu ar darbinieku arodbiedrību. Atbilstīgi Darba likumam, darba koplīgums var attiekties gan uz visiem darbiniekiem, gan tikai uz arodbiedrības biedriem. Esmu pārliecināta, ka, ciktāl tas attiecas uz pārbaudes laiku, tas noteikti attieksies uz visiem darbiniekiem,” uzsver Gita Oškāja, LBAS priekšsēdētāja vietniece.

Pagarinātais pārbaudes laiks būs nosakāms atbilstīgi uzņēmuma vajadzībām un var nebūt maksimālie seši, bet, piemēram, pieci vai četri mēneši. Jāpiebilst, ka šie nav vienīgie grozījumi, kas, stājoties spēkā, attiektos uz pārbaudes laika garumu: tam būs jābūt īsākam par trīs mēnešiem, ja darba līgums noslēgts uz noteiktu laiku. “Tiek paredzēts, ka, ja līgums tiek noslēgs uz laiku līdz sešiem mēnešiem, pārbaudes laiks ir īsāks. Ja līgums ir uz gadu, tad garāks. Attiecīgi viens mēnesis gadījumā, ja līgums tiek slēgts uz noteiktu laiku līdz sešiem mēnešiem. Ja līgums tiek noslēgts uz noteiktu laiku līdz vienam gadam, - divi mēneši,” skaidro Ineta Vjakse.

Likuma izmaiņas, kas skar pārbaudes laiku, ir daļa no plašāka Darba likuma grozījumu kopuma, kurus Saeimas Sociālo un darba lietu komisija atbalstījusi otrajam lasījumam. 


#SIF_NVZ2022

Foto: Freepik