Patriotismu un Jelgavas vēsturi māca caur pasakām

Apvienojot abas savas profesijas – gide un skolotāja – jelgavniece Signe Lūsiņa sarakstījusi pasaku grāmatu bērniem, mudinot  jaunākā vecuma lasītājus pētīt dziļāk vēsturiskos notikumus un kultūru par Jelgavu, kā arī ievērojamu pilsētnieku dzīvesstāstus. Gan pati grāmatas autore, gan Ozolnieku vidusskolas skolotāji šo grāmatu jau iemēģinājuši mācību stundās. 

Savā jaunākajā grāmatā “Jelgavas pasakas” gide un latviešu valodas skolotāja Signe Lūsiņa liek grāmatas galvenajiem varoņiem žurkulēnam Jurkam un vabolēnam Harim izstāstīt stāstus 19 pasakās. Grāmata ļauj ieskatīties skaistās un senās Jelgavas pilsētas dzīvē no cita skatu punkta. 

Ozolnieku vidusskolā Signes Lūsiņas sarakstītās pasakas izskan arī vienā no literatūras stundām. Skolotāji priecājas, ka var jēgpilni izmantot grāmatu, kas māca tieši par Jelgavu un tās vēsturi. Ozolnieku vidusskolas literatūras skolotāja Guna Stūrmane: “Nesen bijām ekskursijā uz torni un tepat Jelgavā. Un par Jelgavu ir jāzina. Tā kā mums ir patriotu nedēļa, arī šis mēnesis, tad caur šīm pasakām mācāmies patriotismu.”

Grāmatas autore norāda, ka pilsētas vēsture ir jāzina, tā jāciena un jāgodā, taču daudzi to nedara. Tā būtu jāizzina paaudžu paaudzēs, tāpēc pirms pieciem gadiem radās ideja sarakstīt pasakas par Jelgavu, tās vēsturi, cilvēkiem un dabu. Pasakas tapa arī pateicoties vēstures liecībām, kas saistītas ar gides profesiju. Ozolnieku vidusskolas latviešu valodas skolotāja, grāmatas autore, gide Signe Lūsiņa stāsta: “Vadot ekskursijas Jelgavā bērniem un jauniešiem, strādājot skolā,  redzu, ka viņi nezina. Viņi nezina vēsturi, kas tur kādreiz ir bijiusi, un mūsu cilvēkus. Man tas ir moto, ka mīlēt var tikai to, ko pazīst, ko iepazīst. Tikai tad var iemīlēt, tikai tad var teikt – es mīlu Jelgavu.”

Pasakās atspoguļoti arī Dziesmu svētki. Tās stāsta arī par to, ka Latvijā gaisa balons tapis tieši Jelgavā, tagadējā Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja telpās, vēl tiek atspoguļots stāsts par skaisto Kurzemes Hercogieni Doroteju. Grāmatas autorei šī ir jau otrā grāmata, un viņa saka, ka ne pēdējā. Jau šobrīd top nākamā pasaku grāmata par Jelgavas novadu.


#SIF_NVZ2022