Raksta dzejoļus bērniem par vardarbību

Dzejniece Leontīne Apšeniece sarakstījusi vairāk nekā 40 bērnu dzejoļus latgaliešu un latviešu valodā. Tie veltīti tieši vardarbības tēmai. Jāpiebilst, agrāk autore skolu un medicīnas iestādēs uzklausījusi skarbus dzīvesstāstus – tos viņai bērniem paredzētos dzejoļos apkopot mudināja sabiedrisko mediju labdarības maratons “Dod pieci!”.

Leontīne Apšeniece stāsta, ka dzejoļi veltīti tieši vecākiem, lai viņi saprastu to, ko pārdzīvo bērni – kā pāri dara skolotāji, klasesbiedri un vecāki. Viņa atzīst, ka bieži vien ģimenēs tiek izmantoti visādi teicieni, kā, piemēram, “Tu mani iedzīsi kapā!”, bērnam radot trauksmes sajūtu.

Vardarbība pret dabu un vienaudžu vidū – dzejoļos aktualizētais. Autore vēlas “iedegt gaismu” sabiedrībā, kā arī cer, ka, pandēmijas ierobežojumiem mazinoties, dzeju varēs iestudēt bērni teātra izrādē.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā (VBTAI) norāda, ka pēdējā laikā konsultāciju skaits pieaug. Pandēmija un attālinātās mācības, kā arī nestabilitāte darba vidē vieš izmaiņas cilvēku ikdienā. Aktuālas ir tēmas arī par atkarībām, tomēr lielākoties šobrīd saņemti jautājumi tieši par emocionālo vardarbību mājās.

Amanda Vēja, VBTAI Ģimeņu ar bērniem atbalsta departamenta direktore, stāsta, ka pati svarīgākā tēma ir vecāku savstarpējās attiecības ar bērniem. Par iemeslu uzskata arī pandēmiju un nepārtrauktu mājās kopā būšanu. Viņa atzīst, ka arī vecāki zvana par šīm grūtībām, kā arī meklē palīdzību.

Par vardarbību sabiedrībā skaļi jārunā nepārtraukti, jo visu laiku mainās paaudzes un to ieradumi – uzskata speciālisti. Jāpiebilst, ļoti atzinīgi tiek vērtēta gan mediju līdziesaiste, gan radošu darbu izveide.

Amanda Vēja pauž, ka jebkura kampaņa esot svarīga – neatkarīgi no tās formāta. “Ja bērnam šī dzejas forma aizķeras un tiešām atstāj tādu būtisku redzējumu par to, kas ir vardarbība, tas ir tā vērts,” viņa stāsta.

Par vardarbību un citiem satraucošiem jautājumiem var zvanīt uzticības tālrunim 116111. Šoruden tam ir izveidota arī speciāla aplikācija, kur bez maksas psiholoģisko palīdzību visas diennakts garumā var saņemt arī rakstot.