Saulkrastu novadam jāveic papildus izvērtēšana

Vien apmēram desmit kilometri šķir Skultes pagasta vēsturisko centru no Saulkrastu novada, bet vietumis abi novadi saplūduši tik cieši, ka to starpā ir tikai šoseja. Abu novadu iedzīvotāji ir gandarīti, ka Satversmes tiesa Skultes pagastam devusi brīvlaišanu no Saulkrastiem.

Skultes multifunkcionālā centra vadītāja teic, ka abi novadi jau pašreiz sadarbojas gan tūrisma jomā, gan rīko kopīgus pasākumus, tomēr zem Saulkrastu karoga skultēniešiem būtu grūtāk.

Multifunkcionālā centra “Skulte”' vadītāja, Saulkrastu novada iedzīvotāja Antra Karpova pauž: “Ļoti atšķiras zemes nodoklis, kas ir Saulkrastos un kas ir Limbažu rajonā, tāpēc arī zemnieki bija tādi ļoti norūpējušies, jo, kam ir lielas platības, būtu uzreiz ļoti daudz jāmaksā. Es domāju, Saulkrasti nekur nepazudīs. Viņiem tomēr daudz rīdzinieku, kam pieder vasarnīcas, un ar zemes nodokli viņi pietiekoši daudz nopelna.”

Veidojot jauno administratīvi teritoriālo iedalījumu, sākotnēji Saulkrastu novadam, kurš sevi vairāk vai mazāk tiešām vienmēr pozicionējis kā kūrortpilsētu, gan bija iedalīta vieta jaunajā Ādažu novadā. Tomēr politiķu vēlme saglabāt ilgstošo Nacionālās apvienības virsvadību, Vidzemes piekrastes stūrītī radīja jaunu novada versiju.

Ekonomģeogrāfs Jānis Turlajs skaidro: “Jau tanī brīdī, kad tas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) priekšlikums nonāca Saeimā, tad tikai uzradās tēvzemiešu piedāvājums veidot Saulkrastu novadu. Tas, ka šis novads neatbilda izvirzītajiem kritērijiem, piedāvājuma iesniedzējus īpaši neuztrauca, jo viņi uzskatīja, ka jābūt un viss. ”

Tagad Saulkrastu novads būs viens no četriem vismazākajiem novadiem. Novadu kartes izstrādātājs teic, ka Saulkrastu novads nespēj izpildīt vairākus dzīvotspējīga novada kritērijus. Viens no tiem - mūsdienīga vidusskola ar paralēlklasēm. “Zvejniekciema un Saulkrastu vidusskolā kopējais skolēnu skaits vidusskolas posmā - 61 skolēns. Tas ir apmēram divas reizes mazāk, nekā vajadzētu būt,” saka Jānis Turlajs.

VARAM valsts sekretāra vietniece Ilze Oša atzīst: “Vienlaikus ir arī uzdevums, un, visticamāk, likumdevējs par to arī izšķirsies - līdz nākamā gada pirmajam maijam veikt papildus izvērtēšanu, cik perspektīvi Saulkrastiem ir būt par patstāvīgu novadu. Tas ir ļoti būtiski, jo tieši uz šo aspektu Satversmes tiesa norādīja.”

Pašlaik Satversmes tiesas rokās ir vēl septiņpadsmit novadu likteņi. Tomēr ministrija ir pārliecināta, ka būtiskas izmaiņas, vismaz vairums gadījumos, tiesvedība neienesīs.