Skrundā pārspriež iespējas cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanai

Veicinot izpratni par cilvēku ar invaliditāti spēju iesaistīties darba tirgū un būt līdzvērtīgiem sabiedrības locekļiem, Skrundas estrādē notika ideju apmaiņa starp vietējiem uzņēmējiem un cilvēkiem ar invaliditāti, kuri veic darba pienākumus kādā no Skrundas novada pašvaldības iestādēm. Šī ir viena no aktivitātēm, ko īsteno Skrundas novada Sociālais dienests Kurzemes plānošanas reģiona Latvijas-Lietuvas pārrobežu projektā “I can work” jeb “Solis uz priekšu: attīstot personīgos resursus un nodarbinātībai nepieciešamās prasmes”.

Sarunu laikā tika runāts par atbalstiem un apmācībām darba devējiem, kā arī ieguvumiem darba ņēmējiem. Uzņēmuma “Mazliet romantikas” īpašniece Andra Oto pēc sarunām pārliecināta, ka būtu gatava spert šo soli. “Ja es varu palīdzēt cilvēkam, kuram ir grūtāk atrast darbu, cilvēkam ar invaliditāti, un viņš ir spējīgs darīt to darbu, ko man vajadzētu, tad es priecātos, ka es varu kādu nodarbināt.”

Jaunatnes darbinieks Kristaps Kolāts Skrundas jauniešu centrā darbu ieguvis, sadarbojoties ar biedrībām “Ventaskrasti” un “Nīkrācnieki”, startējot projektā “Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem ar invaliditāti”. Viņš jauniešu centrā strādā ceturto gadu.

Kad pirms sešiem gadiem, pabeidzot studijas, Laura Jonaite nevarēja atrast darbu, Nodarbinātības valsts aģentūrā viņai piedāvāta subsidētā lietvedes darbavieta biedrībā “Mini SD”. Pēc projekta Skrundas novada sociālais dienests piedāvāja iespēju palikt un turpināt darbu.

Projekta laikā Skrundas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” nodrošina arī dažādu speciālistu konsultācijas, kā arī organizē kokapstrādes un radošās darbnīcas. Sociālā dienesta direktore Anda Vītola uzsver, ka Skrundas novada uzņēmēju tikšanās ar potenciālajiem darba ņēmējiem var kalpot kā piemērs, lai iedrošinātu citus. Arī šajā iestādē ir pieredze personu ar invaliditāti nodarbināšanā.

Projektā gaita tiks iesaistīti aptuveni 80 Kurzemes reģionā un Ziemeļlietuvā dzīvojoši cilvēki ar invaliditāti un viņu tuvinieki. Projekta vadītāja Ilona Talente uzsver, ka plānā ir doties uz vairākām Kurzemes pašvaldībām, lai runātu par šīm iespējām ar darba devējiem un darba ņēmējiem.

Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras datiem Kurzemes reģionā ir 1500 cilvēki ar invaliditāti, kuri meklē darbu, Kuldīgas novadā tie ir 254 cilvēki.

Līdz šim ar projekta atbalstu uzlabota pieejamība pie Sociāla dienesta, attīstot infrastruktūru un uzlabojot gājēju celiņu. Projekta aktivitātes ar Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas atbalstu tiks īstenotas līdz 2023. gada 31. janvārim. Projekta kopējās izmaksas sasniedz nepilnus 460 tūkstošus eiro.


Foto: FreePik