Svarīgi būt kopā. Jumpravā atklātas specializētās darbnīcas cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem

Ogres novadā Jumpravā atklātas specializētās darbnīcas, kur turpmāk cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem būs iespēja ikdienā apgūt dažādas prasmes. Šādas funkcionālās telpas personām ar garīga rakstura traucējumiem Latvijā ir tikai trīs. Cilvēki ar invaliditāti ir neatņemama mūsu sabiedrības daļa, uzsver Zanda Vītola, specializēto darbnīcu vadītāja Ogrē un Jumpravā. Tomēr darba iespējas viņiem ir krietni mazākas nekā pārējiem. 

“Un tagad es jau pilnīgi noteikti varu teikt, ka specializētās darbnīcas ir tā vieta, kas ir ļoti piemērota mūsu cilvēkiem. Jo tas viņiem dod iespēju apgūt jaunas prasmes, tas dod iespēju nākt šeit kā uz darbu. Jo katram pieaugušaja cilvēkam ir jau ielikts iekšā, tas, ka viņš grib būt noderīgs, ka viņš grib dot zināmu pienesumu mūsdienu sabiedrībai. Šeit esot, viņi noteikti to varēs darīt.” 

Šāda veida specializētās darbnīcas vēl darbojas Tukumā un Ogrē. Kā liecina pieredze, Ogrē darbnīcām ir liela atsaucība. Klienti novērtē iespēju būt nodarbinātiem katru dienu. Kā saka Zanda Vītola, tāpat kā ikviens nomums, arī viņi uz darbnīcām nāk kā uz darbu.  

Ir svarīgs saturs, kas šeit tiek radīts. Ir kolosāli, ka ir šī te iespēja šo te pakalpojumu sniegt tuvāk viņu mājvietai, jo vienas darbnīcas jau darbojās Ogrē. Kā sociālā dienesta vadītāja Sarmīte Ozoliņa minēja, mēs nupat nosvinējām gadu kā Ogrē darbojās specializētās darbnīcas. Un šī ir vēlviena līdzvērtīga vieta, kur mūsu cilvēkiem nākt un realizēt sevi.”

Klientiem specializētajās darbnīcās Jumpravā būs iespēja mācīties šūt, aust, nodarboties ar dažādiem rokdarbiem un vēl citām radošām aktivitātēm, kas veicinās to darba prasmes un iekļaušanos darba tirgū. “Tad arī, kad nāks Ziemassvētki, rudens, gadskārtas saulgrieži, tad mēs strādāsim ar floristiku. Mācīsim arī papīrtehniku mācīsim. Tādas smalkākas lietiņas. Ar filcu nodarbosimies. Vienvārdsakot, mēģināsim piemeklēt katram audzēknim viņam tīkamāko nodarbi,” saka rokdarbu skolotāja specializētajās darbnīcās Rudīte Onckule.

Rokdarbu skolotaja Rudīte Onckule uzskata, ka ne tikai darbnīcās apgūtais ir svarīgs, bet galvenais, ka šie cilvēki, kas ir līdzīgi, būs kopā. “Vairāk viņiem ir svarīgi būt kopā, būt kopā vienādiem. Plus būs tas, ka iemācīsim viņiem precizitāti, pacietību. Visas daudzās lietas, kas drusciņ viņiem iztrūkst. Mēģināsim arī rosināt radošumu.”

Paredzēts, ka darbnīcās pakalpojumus varēs saņemt 15 cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem no apkārtējiem pagastiem un pilsētām kā Lielvārdes un Ķeguma. Taču, ja pieprasījums būs liels, tiks meklēti risinājumi, kā strādāt, lai iespējas līdzdarboties būtu visiem. Vītola: “Mums jau strādā šobrīd pieci jaunieši, tas vēl nav regulāri, nav katru dienu. Bet viņi jau nāk, iepazīstas, mācās kaut kādas lietas. Un, protams, nenoliegsiet, ka ir patīkami ienākt skaistās un gaišās telpās. Tas ir jauki šeit uzturēties. Ja vēl mēs varam iegūt šo te pievienoto vērtību, iegūt kādas prasmes. Man liekas, tas ir zelta vērts.”

Darbnīcas darbu uzsāks jau tuvākajā dienās un būs atvērtas katru darba dienu.


#SIF_MAF2023