Tiesībsargs: divos sociālajos centros dzīve kā cietumā

Divos sociālās aprūpes centros atklāti kārtējie pārkāpumi! Tiesībsarga birojs ReTV ziņām atklāj - vide, kādā dzīvo centru iemītnieki, ir kā cietums.

Tiesībsarga biroja darbinieki atklājuši pārkāpumus biedrības Latvijas Sarkanais krusts divos sociālās aprūpes centros “Derpele” un “Rūja”. Abās iestādēs konstatēti cilvēka cieņai un tiesībām neatbilstoši apstākļi.

Tiesībsarga birojā ReTV ziņām norāda uz pārāk stingriem noteikumiem Covid-19 sakarā - pēc negatīvām analīzēm klienti tik un tā bija noslēgti pasaulei, atrodoties piespiedu izolācijā. 

Vēl satriecošāki ir higiēnas pārkāpumi – sirmgalvjiem vajadzīga palīdzība, bet viņi netiek regulāri mazgāti. Ja tomēr nonāk līdz dušas telpām, tad visi centra klienti tiek mazgāti ar vienu mazgāšanas sūkli. 

Sociālajā aprūpes centrā ‘’Rūja’’ ReTV ziņām atzīmēja – pārkāpumu skaidrojumu varēs sniegt tikai pēc ziņojuma no Tiesībsarga biroja. Rūjā uzturas pieaugušie ar garīgās attīstības traucējumiem. Savukārt aprūpes centrs “Derpele” nebija sasniedzams. Šajā centrā uzturas ap 45 senioriem. Nesankcionētās pārbaudes sociālajos aprūpes centros turpināsies arī turpmāk.