Valsts kontrole kritiska par Alūksnes novada darbu

Valsts kontrole Alūksnes novada pašvaldības darbā saskatījusi virkni nepilnību. Atsevišķos jautājumos pauž kritiku un pēdējo četru gadu darbu pie attīstības projektiem vērtē kā neefektīvu.

Alūksnes novada pašvaldība vērtējumā par tās darba efektivitāti ieguvusi vien 38 no 100 punktiem. Viena no problēmām – projekti, kuri nav finansiāli pamatoti. Valsts kontroles padomes loceklis Edgars Korčagins: “Ir arī projekti, kurus pašvaldība gadu gaitā mēģina, ja tā var teikt, par katru cenu īstenot, viens tāds ir Veselības veicināšanas pakalpojuma centra izveide, kur pirms kāda laika Centrālās finanšu un līgumu aģentūra, kura bija jau norādījusi to, ka prognozes par šī projekta dzīvotspēju ir pārāk optimistiskas. “

Kritika izskan arī par citiem uzņēmējdarbības veicinošajiem projektiem. Valsts kontrole secinājusi, ka vietvarai nav veicies ar nomnieku piesaisti īstenojot infrastruktūras izbūves projektus. Edgars Korčagins turpina: “Skaitļi parāda, ka, investējot 7,5 miljonus eiro, mūsu pārbaudītajā laikā, tas, ko aprēķinājām atdeve, kas ir sagaidāma, ir krietni, krietni mazāka. Aptuveni tikai 1,7 miljoni eiro.”

Tāpat revizori secina, ka ir nepilnības algu un prēmiju sistēmā šajā novadā. “Virknei darbinieku gan piemaksas, gan dažādas prēmijas ir izmaksātas bez skaidrības, par ko tas īsti ir, bez pietiekami izvērtēta pamatojuma.”

Arī fakts, ka pašvaldība četrus gadus atlikusi attīstības programmas izstrādi, novedusi līdz vēl citiem būtiskiem trūkumiem. Viens no tiem – pašvaldības ieceres ne vienmēr īstenotas iedzīvotāju interesēs. Tās apzinātas pirms vairāk nekā 10 gadiem, kontroles ieskatā – sen ir mainījušās. Edgars Korčagins saka: “Nav pārliecības, ka tās lietas, kuras pašvaldība šajā laikā darīja, bija tiešām balstītas uz iedzīvotāju vajadzībām. Revīzijas laika redzējām, ka sabiedriskā transporta problēma ir aktuāla novadā. Redzējām, ka vienlaikus pašvaldība ļoti daudz atsavina tieši dzīvokļus, kas pašvaldībai piederēja, tātad - pārdod. Tai pat laikā šī problēma ar dzīvokļu nodrošināšanas atbalsta sniegšanu iedzīvotājiem ir nerisināta.”

Par šo pausto kritiku ReTV komentāru vaicāja arī pašvaldībai. Atbilde saņemta rakstiski. “Kopumā pašvaldība jau revīzijas laikā pati nonāca pie svarīgiem secinājumiem attiecībā uz nepieciešamību uzlabot atsevišķus procesus tās darbībā. Uzskatām, ka ziņojumā pausts vispārināts Valsts kontroles viedoklis par pašvaldības darbību kopumā, kas bieži vien balstīts uz Valsts kontroles aplēsēm, pieņēmumiem un atsevišķiem vienreizēja rakstura notikumu konstatējumiem, ar ko ir nepietiekami, lai izdarītu secinājumus par pašvaldības ikdienas darba praksi kopumā,” pauž Dzintars Adlers, Alūksnes novada domes priekšsēdētājs.

Pašvaldība uzskata, ka ziņojumā apskatītās problēmas lielā mērā saistītas ar valsts politikas veidošanu. Vienlaikus Valsts kontroles ieteikumi pašvaldībai esot saprotami, vietvara sola tos vērtēt un ņemt arī vērā.