Ventspils novada iedzīvotāji neapmierināti par ceļa P108 nobrauktuvju izbūvi

Rit pēdējie darbi Valsts reģionālā autoceļa Ventspils- Kuldīga- Saldus būvniecībā. Ventspils novada Vārves pagasta iedzīvotāji ir neapmierināti par vairāku nobrauktuvju izbūvi šajā ceļa posmā. To platums pēc pārbūves ir samazināts līdz ar to liegta lauku saimniecību attīstība. Turklāt nu ir radīti arī draudi ceļu satiksmes drošībai, jo smagajai tehnikai nākas iebraukt pretējā braukšanas joslā apstādinot visu pārējo satiksmi.

Ventspils novada Vārves pagastā ir reģistrētas aptuveni 65 zemnieku saimniecības. Vietējie iedzīvotāji, kuri ir autoceļa P108 pieguļošo zemju īpašnieki ir vērsušies pie konkrētām instancēm, ar lūgumu pārveidot šobrīd jau izbūvētās nobrauktuves. Tās ir par šauru un smagajai tehnikai nav piemērotas.

Asfalta nobrauktuves ir izbūvētas 3,50 metru platumā ar 0,5 platām nomalēm. Iegriezties šādā līkumā ir grūti. Šis jautājums satrauc arī pārējos pagasta ļaudis, kuri iespējams nākotnē vēlētos nodarboties ar lauku tūrismu, bet šobrīd izmantojot privātīpašuma piebraucamo ceļu, kas vienlaikus ir arī ceļa P108 nobrauktuve, nav iespējams pat no meža malku atvest.

Krīt arī īpašuma kadastrālā vērtība nepareiza piebraucamā ceļa izbūvē.

Rakstisku atbildi augusta vidū iedzīvotājiem sniedza arī Latvijas valsts ceļi, kuri uzsver, ka nobrauktuves izbūvētas atbilstoši Latvijas valsts standartiem.

Lēmums par iebrauktuvju pārbūvi tiks paziņots tuvāko nedēļu laikā. Tās nobrauktuves, kuras netiks labotas par publiskiem līdzekļiem, Latvijas valsts ceļi aicina pārbūvēt par saviem līdzekļiem, protams, projektu iepriekš saskaņojot.