Jaunsargu instruktori Nīkrācē paaugstina kvalifikāciju

Apgūt un papildināt zināšanas mezglu siešanā, elementu ierīkošanā un inventāra izmantošanā – to visu varēja Nīkrāces pamatskolā. Te aizvadīts jaunsargu instruktoru kvalifikācijas paaugstināšanas seminārs sporta tūrismā.

Lai apgūtu paaugstinātas un augstas bīstamības nodarbību sagatavošanu un vadīšanu, kaujas šaušanu, drošību uz ūdens, sporta tūrismu un dažādas mūsdienīgas orientēšanās metodes, Nīkrāces pamatskolā aizvadīts jaunsargu instruktoru kvalifikācijas paaugstināšanas seminārs, kurā pulcējās 16 instruktori no visas Latvijas. Šādi semināri tiek organizēti vismaz divas reizes gadā.

Lai pielietotu iegūtās zināšanas praktiski, organizējot un vadot nodarbības, jaunsargu instruktoriem jāpiedalās praktiskajās nodarbībās. Sporta tūrisma instruktors Nauris Hofmanis tās sagatavojis kopā ar ģimeni, jo gan tētis, gan māsa apvienojušies biedrībā “Remoss”, rīkojot dažādas sporta aktivitātes. Šajā reizē semināra dalībniekiem bija jāveic sporta tūrisma elementu ierīkošana meža apstākļos.

Augustā vienlaicīgi notikuši trīs kvalifikācijas paaugstināšanas semināri – Rudbāržos, Mālpilī un Nīkrācē. Kopumā apmācīti ap 90 jaunsargu instruktori.

Jaunsardzē darbojas ar 7000 jaunsargu un ik gadu tiek apmācīti ap 140 instruktoru. Kvalifikācijas paaugstināšanas seminārus organizē Jaunsardzes centrs.