Vidzemes pusē atrod reti sastopamu piepi

Šis rudens mežos bijis sēnēm bagāts un netrūka pat pa kādam unikālam atradumam. Tā, piemēram, vides eksperts Gaidis Grandāns meža masīvā Palsmanes pusē atradis Eiropā reti sastopamu piepju sugu.

Meža masīvā Palsmanes pusē raksturīgas vietas, kur notiek gan aktīva mažsaimniecība, gan arī teritorijas, kas atvēlētas dabas aizsardzībai. Ierodoties šeit vides eksperts Gaidis Grandāns rūpīgi sagatavojas. Šoruden apsekojot vietu, kur nākotnē potenciāli varētu tapt meža ceļš, Gaidis Grandāns pamanīja Latvijā līdz šim nebijušu piepi.

Piepi Gaidis atklājis pāris dienas pēc tam, kad tā tika uzieta arī Ķemeru Nacionālā parka tīrelī, taču Gaidis pirmais to nodeva Latvijas dabas muzejam. Šīs piepes raksturojumu viņš bija labi izpētījis, jo iepriekš tā bija novērota mežos Igaunijas pusē.

Nu šis nogabals tiks atstāts dabai, lai atrastās piepes šeit varētu vairoties, bet ceļu tad plānots pārcelt uz citu vietu. Atklāšanas priekā dalās Gaidis: “Man paveicās, ka piepe bija svaiga, tas ir atklājēja prieks, tad jāpalielās, bet galvenais būt drošam, ka tas ir tas, kas patiešām atklāts”.

Kā skaidro Latvijas dabas muzeja mikoloģe Diāna Meiere, atklātā piepe šobrīd ir izkaltēta un nonākusi Latvijas sēņu kolekcijā jeb fungārijā. Taču pagaidām tai latviešu valodā nosaukums nav dots, piepi rosina dēvēt par Lapzemes amilocisti. Sēnu mikoloģe arī norāda, ka ierastā prakse sēņu nosaukumu darināšanā ir par pamatu ņemt to mikroskopiskās pazīmes.

Vides eksperts Gaidis Grandāns iepazīstina arī ar citām Palsmanes puses dabas vērtībām – koku daudzveidību, mazirbes dziesmu, mikroliegumu, dabīgajiem meža biotopiem un, protams, sēnēm.