Zemgalē apzinās militāro mantojumu


Aicina atsaukties iedzīvotājus kuriem zināmas militārā mantojuma vietas un vēsturiskie notikumi ap tām.

Zemgales plānošanas reģions sācis apzināt militārā mantojuma objektus, kas tiks iekļauti kopējā Military Heritage interneta vietnē . Tādejādi veidojot militārā mantojuma tūrisma maršrutus kā arī atspoguļojot Baltijas militārā mantojuma tūrisma teritoriālo pārklājumu. Atsaukties par sev zināmām vietām , kas nav plašākai publikai zināmas un dalīties ar atmiņu stāstiem par vēsturiskajiem notikumiem ap tām aicināti arī iedzīvotāji.

Normunds Jerums, vēsturnieks, Tērvetes vēstures muzeja vadītājs: ''Militārā mantojuma objekti ir objekti, kas saistīti ar militāro nozīmi. Tādu mums Zemgalē ir bijis ļoti daudz, bet, diemžēl, dažādu pašvaldību un privāto darbību rezultātā ir tikuši iznīcināti. Kā piemēru varu minēt raķešu bāzes Augstkalnē, Tīsos. Katrā novadā objekti ir. Cits jautājums vai to zina plašāks cilvēku loks, bet tie ir. Tāpēc ir jāsaprot to infrastruktūra. Vai ir piebraucamie ceļi un to statuss. Vai īpašnieks vēlas, ka šos objektus apmeklē.''

Ziemassvētku kauju muzejs ir viens no zināmākajiem militārā mantojuma objektiem, kurā kaut nedaudz iespējams sajust Pirmā pasaules kara elpu un izzināt notikumu gaitu leģendārajās Ziemassvētku kaujās.

Dagnis Dedumietis, Ziemassvētku kauju muzeja vadītājs: “ Šeit ir Ziemassvētku kauju muzejā rekonstruētā blindāža. Tā ir vieta kur karavīri kauju apstākļos slēpās, aizsargājās. Tas ir arī kā ugunspunkts. Mūsu muzeja apmeklētājs bieži vien ne tikai brauc skatīties to vēsturisko informāciju, kas ir tas centrālais kāpēc mēs esam šeit, bet arī izmanto iespēju, ko sniedz daba . Mums ir dabas taka ar vēsturisko informāciju kur cilvēks var ne tikai vairāk nekā tikai apskatīt šo muzeja ekspozīciju, bet arī gūt kaut kādas sajūtas”

Kā stāsta Dedumietis, tūristi šeit iegriežoties no dažādām valstīm. Lielākoties tie esot cilvēki, kuru dzimtā kāds bijis ierauts kara virpulī, vai vēstures entuziasti. Lai popularizētu militārā mantojuma tūrismu, Zemgales plānošanas reģions iesaistījies projektā, kura mērķis ir apkopot militārā mantojuma objektus kā arī izveidot šīs jomas tūrisma maršrutus.

Anna Builo -Hoļme, ZPR projektu vadītāja: “Mums ir svarīgi apzināt esošo situāciju Zemgales reģionā un apzināt visas iespējamās vietas. Tai skaitā piemiņas vietas, kapu vietas visāda vieda militāros objektus, kas mums Zemgales reģionā ir pieejami. Tālāk mēs kopā ar partneriem izvēlēsimies pēc noteiktiem kritērijiem objektus kopīgajā Military Heritage mājaslapā, kas jau ir izveidota un pieejama. Daļu iekļausim arī Baltijas militārā tūrisma apskates kartē un tūrisma ceļvedī.”

Militārais mantojums tiek apkopots par periodu no Pirmā pasaules kara līdz Neatkarības atjaunošanai. Iesaistīties mantojuma apzināšanā Zemgalē aicināti arī iedzīvotāji sūtot stāstus, fotogrāfijas un citas liecības. Tomēr galvenokārt tiekot gaidīta informācija par vēl nezināmiem objektiem.

Vēsturnieks arī norāda, ka atmiņas ir gaidītas, tomēr tās nevarot būt tikai atmiņas. Lai objektu iekļautu maršrutā, jābūt arī dabā apskatāmām liecībām. Plānots, ka īstenojot šo apzināšanu Zemgalē, kas vienlaikus notiekot arī Lietuvas pusē veidosies vienots Baltijas militārā mantojuma tūrisma produkts. Līdzīga apzināšana kopā ar Igauniju jau esot veikta iepriekš.