Ziemeļu ģimene no Rīgas Kurmenē veido sociālās palīdzības centru jauniešiem

Vēl smagāk kā citus uzņēmumus Krievijas kara Ukrainā izraisītā krīze skar sociālo uzņēmējdarbību. Tā norāda Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas direktore. Tomēr krīzes laikā visvairāk esot nepieciešami un arī tiekot dibināti sociālie uzņēmumi.

Sociālo uzņēmumu, kas palīdzētu bērniem ar uzvedības problēmam, pašlaik Bauskas novada Kurmenes kādreizējā skolā veido arī kāda rīdzinieku ģimene.

Pirms 11 gadiem Bauskas novada Kurmenes skolas 159 gadu ilgajā vēsturē tika ierakstīta pēdējā lappuse. Tagad ēkā rosās rīdzinieku Ziemeļu ģimene, kura vēlas telpas atkal piepildīt ar bērnu čalām, tāpēc uzsākuši sociālā uzņēmuma izveidi, kas palīdzētu bērnu ārpusģimenes aprūpē. “Mana ikdienas sfēra ir saistīta ar bērnu tiesībām. Saskatīju reālu iespēju kaut ko darīt. Galvenā ideja ir bērns ģimenes vidē, jo saprotam, ka bērns, kuram bieži vien ir problēmas ar “ierakstīšanos” sociālajā vidē, bieži vien ir no nelabvēlīgas ģimenes,” saka Baiba Ziemele, juriste, topošā jauniešu centra saimniece.

Ideja par darbu ar bērniem ar uzvedības traucējumiem radusies Baibas vīram, fotogrāfam Aigaram Ziemelim. Fotostudija arī ir viena no retajām telpām ēkā, kas jau ir iekārtota. Pašreiz gan Aigaram jādomā, kā pārveidot un atremontēt telpas, lai tās atbilstu prasībām. Savukārt Baiba rūpējas par uzņēmuma juridisko pusi un rehabilitācijas programmas izveidi. Aigars Ziemelis saka: “Fantastiska iespēja – dot fotogrāfa zināšanas un būt ar bērniem kopā tādā kā ģimenes modulī. Mēs mēģinām tagad saprast, kā varam attīstīt šo vietu. Ir arī labdari, kas palīdz. Protams, saistībā ar pasaules notikumiem tā situācija ir pamainījusies, bet cerība un ticība mums ir.”

“Leader” programmā jau rasti līdzekļi vannasistabu remontam, tomēr pats būtiskākais pašreiz esot sagādāt kurināmo. Lai lielajā ēkā uzturētu kaut minimālu siltumu, diennaktī nepieciešamas vismaz četras ķerras ar malku.

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas direktore Regita Zeiļa skaidro, ka sociālajiem uzņēmumiem šis laiks esot vēl grūtāks nekā citiem uzņēmējiem, tomēr krīzēs sociālie uzņēmumi rodoties visbiežāk. Pašreiz sociālie uzņēmumi vairāk darbojas izglītībā, darba integrācijā un aktīvajā atpūtā, bet direktore ir gandarīta, ka kāds nolēmis darboties faktiski brīvajā nišā. “Sociālajā uzņēmējdarbībā šis jautājums varbūt ir mazāk skarts. Lielākoties tāpēc, ka šeit ir grūti atrast pareizo biznesa modeli, kā gūt ienākumus un kur šeit veidojas saimnieciskā darbība jeb kurš maksā par šo pakalpojumu.”

Ziemeļu ģimene iecerējusi, ka bērni Kurmenes centrā nonāktu ar pagastu sociālo darbinieku gādību, līdz ar to tiktu veidots sadarbības modelis ar pašvaldībām.

Pašreiz Latvijā aktīvi darbojas vairāk nekā divi simti sociālo uzņēmumu. Kurmenes jauniešu centrs tiem varētu pievienoties nākamā gada laikā.


#SIF_NVZ2022