Aizkrauklē likvidē naftas produktu noplūdi Daugavā

Aizvadītajā nedēļas nogalē Daugavā pie Aizkraukles tika konstatēta naftas produktu noplūde. Tā gan nav bijusi apjomīga un tikusi veiksmīgi novērsta, tomēr risks, ka naftas produkti atkal var nonākt upē, paliek, jo noplūde saistīta ar vēsturiski piesārņoto teritoriju pie Pļaviņu hidroelektrostacijas.

Naftas produktu noplūdes novēršanā iesaistījās SIA “Eko Osta”, kā arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki. Aizkraukles novada pašvaldībā skaidro, ka situācija jau iepriekš bija paredzēta, jo noplūde notika, akciju sabiedrībai “Latvenergo” veicot plānotus darbus Pļaviņu HES teritorijā.

Einārs Zēbergs, Aizkraukles novada domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos: “Naftas produktu noplūde nevienam nebija nekāds pārsteigums. Attīrot Pļaviņu HES labā krasta drenāžas eju, šīs naftas produktu izplūde no konkrētās ejas jau tika paredzēta, uz to jau gatavojās atbildīgie dienesti. Eja tika tīrīta no naftas produktiem. Tas sākās 2017.gadā, kad pirmo reizi tika šajā ejā konstatēti naftas produkti.”

Jau iepriekš paredzot iespējamo noplūdi, “Latvenergo” darbu norises vietā piesaistīja bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu un Valsts vides dienestu, kā arī drošības nolūkos Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. Cik daudz naftas produktu no drenāžas ejas izplūda, precīzi būs zināms tikai pēc tam, kad SIA ”Eko Osta” būs veikusi ūdens-mazuta maisījuma attīrīšanu.

Lai novērstu atkārtotu piesārņojuma nokļūšanu Daugavā pa konkrēto drenāžas eju, tās atslogošanas caurulē ir uzstādīta naftas produktus absorbējoša bona.