ATD izbeidz līgumus ar “Nordeka” par sabiedriskā transporta pakalpojuma nodrošināšanu maršrutu tīkla daļās “Cēsis” un “Limbaži, Sigulda”

Autotransporta direkcija (ATD) ir pieņēmusi lēmumu vienpusēji izbeigt līgumus ar akciju sabiedrība “Nordeka” par sabiedriskā transporta pakalpojuma nodrošināšanu maršrutu tīkla daļās “Cēsis” un “Limbaži, Sigulda”. 

Lēmums pieņemts, ņemot vērā Valmieras tiesas spriedumu, kas noteica, ka noslēgtā vienošanās par līguma sagatavošanās termiņa pagarināšanu starp ATD un “Nordeka” ir spēkā neesoša.

Pakalpojumu sniegšana saskaņā ar “Nordeka” noslēgtiem līgumiem nav uzsākta un, atkārtoti negrozot un nepagarinot izpildes termiņus, tā nav iespējama, jo jau šobrīd ir iestājies būtisks saistību izpildes termiņa kavējums.

Līdz ar šo lēmumu ATD nodrošina atbilstību Publisko iepirkumu likuma tiesiskajam regulējumam un mērķiem, tajā skaitā, piegādātāju brīvu konkurenci un vienlīdzīgu attieksmi.  

Plānots, ka saskaņā ar spēkā esošajiem līgumiem, sabiedriskā transporta pakalpojumus šajās maršrutu tīkla daļās līdz 2024. gada 30. jūnijam turpinās nodrošināt akciju sabiedrība “CATA”.

Tuvākajā laikā ATD izsludinās atklātu konkursu par iespējām nodrošināt sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīkla daļā “Cēsis” un “Limbaži, Sigulda”.


Foto: Freepik; ilustratīvs