Atjaunojot tradīciju, Jelgavas novadā biedrība “Dimzēni” organizē malkas talkas

Kopš pagājušā gada nogales biedrība “Dimzēni” Jelgavas novadā rīko malkas talkas, tādējādi cenšoties atjaunot seno talkas tradīciju. Biedrības vadītājs uzskata, ka daudziem dzīve kļūtu vieglāka, ja ikviens pazītu tuvākos kaimiņus, spēkus apvienotu arī ikdienā.

Talku tradīcija, kad kaimiņi devās viens pie otra, lai kopīgi paveiktu lielākos un grūtākos darbus, bija populāra pagājušā gadsimta sākumā, bet mūsdienās vēlme palīdzēt lielākoties rodoties tikai tad, ja notikusi kāda nelaime.

Ceļš caur ozolu gatvi ved uz “Zildeguņu” mājām, kas savā garajā mūžā pieredzējušas gan baiso izsūtīšanu, gan pirmskara laika kopīgās saiešanas un talkas. Saimniece, kura esot Sibīrijas bērns, ģimenes īpašumu atguvusi vien pēc neatkarības atjaunošanas, atceras, ka vecāki stāstījuši, kā kaimiņi gājuši viens otram palīdzēt lielajos darbos. “Kulšanas un kādas tik nebija. Tad, kad mēs atguvām māju 91. gadā, tad jau arī kaimiņi nāca sienu pļāva, jo iesākām govis turēt. Darba nebija ne man ne vīram, bet trīs meitas bija jāskolo,” saka Silvija Sīle, “Zildeguņu” saimniece.

Tagad saimniece lielajā mājā ikdienā dzīvo viena, bet palīdzēt cenšoties bērni. Šoreiz, par pārsteigumu saimniecei, malkas talkā pieteikusies biedrība “Dimzēni” ar saviem talciniekiem. Draudzīgā pulciņā, kur darbiņš atrodas gan lieliem, gan maziem, sazāģēt, saskaldīt un šķūnītī sakraut dažus kubus malkas esot tīrais nieks. “Grūti ir strādāt vienam pašam. Maza motivācija, bet kopā ir vēlme palīdzēt, izdarīt visu līdz galam, cik vien tas ir iespējams, un tas arī ļoti labi ir redzams šajā talkā,” pauž Oskars, talkas dalībnieks.

Talkas Latvijā bija populāras pagājušā gadsimta divdesmitajos, trīsdesmitajos gados. Ideja seno kultūrvēstures mantojumu atkal atdzīvināt biedrības “Dimzēni” vadītājam Edgaram Svētiņam radusies pēc ugunsnelaimes savā saimniecībā. “Kad “Dimzēnos” nodega kūtij jumts, es biju labā nozīmē pārsteigts par cilvēku atsaucību un palīdzību. Mēs varbūt varam izrauties no kādas milzīgas valsts pakļautības, bet visā pārējā laikā cīnāmies pa vienam, bet tad bija tiešām, ka cilvēki paši zvanīja, prasīja, kāda palīdzība vajadzīga. Pateicoties talkām, mēs dabūjām atpakaļ to kūti, un tad es domāju, vai ir jāgaida nelaime, lai satiktos.”

Ar pašvaldības projektu finansējumu biedrība iegādājusies nepieciešamos darbarīkus, kopš pagājušā gada nogales organizē malkas talkas. “Zildeguņu” mājas esot septītā talkas vieta. Biedrības vadītājs ReTV teic, ka palīdzot ikvienam, kurš to vēlas. Zemgales ļaudis gan esot kautrīgi, tāpēc nereti nākas pašiem lūkot, kam palīdzība nepieciešama. Tomēr galvenais esot, lai kaimiņi iepazīst kaimiņus. Tam piekrīt arī šīs mājas saimniece.


#SIF_NVZ2022