Cēsu Bērzaines pamatskola kļūs par vispārizglītojošo iekļaujošo skolu

Jau no nākamā mācību gada Cēsu Bērzaines pamatskola-attīstības centrs no speciālās izglītības iestādes kļūs par vispārizglītojošo iekļaujošo skolu. Šeit vienuviet mācīsies skolēni bez speciālām vajadzībām, gan arī bērni ar dažādiem veselības traucējumiem. Tiesa gan – šādas pārmaiņas izglītības iestādei rada arī virkni izaicinājumu. 

Cēsu Bērzaines pamatskolā bērni gan pirmsskolas grupās, gan arī pamatskolas klasēs zināšanas apgūst vairākās programmās. Šeit vienuviet mācās audzēkņi ar hroniskām saslimšanām, valodas attīstības traucējumiem, kā arī dažāda līmeņa intelektuālās attīstības traucējumiem. Pamazām gatavojoties pārmaiņām, skola aizvien vairāk audzēkņus uzņēmusi tieši vispārizglītojošajā programmā. “Mēs jau trīs gadus strādājam kā iekļaujošā izglītības iestāde. Par to liecina tas, ka skolā bērnu skaits palielinās, kuri mācās vispārizglītojošajā programmā, šobrīd jau 45 skolēni,” stāsta Cēsu Bērzaines pamatskolas-attīstības centra direktors Zigmunds Ozols.

Kā norāda direktors, ar pirmo septembri mainīsies skolas statuss, taču bērnu ikdienu tas nekādi neietekmēs. Viņi turpinās mācīties jauktās grupās, apgūstot zināšanas atbilstoši katrs savām spējām. Pārmaiņas lielākos izaicinājumus nesīs pedagogu kolektīvam. “Vairāk jādomā par kompetenču izglītību, jādomā, kādi ir izaicinājumi. Tie patiešām ir nopietni. Skolotājiem daudz nopietnāk jāgatavojas stundām, jāpārdomā, kā notiek diferenciācija klasē. Ja ir bērni ar atšķirīgām spējām, jādomā par mūsdienīgiem mācību līdzekļiem, to izmantošanu.”

Cēsu novada Izglītības pārvaldes vadītāja Linda Markus-Narvila ReTV skaidro, lai sekmīgi attīstītu iekļaujošo izglītību, būtiski ir izveidot pedagogiem nepieciešamo atbalsta sistēmu. Proti, risināt jautājumu par atbalsta personāla trūkumu un citu atbalsta resursu pieejamību. “Faktiski ar Cēsu Bērzaines pamatskolu uzsākam šo ceļu, pārtopot par vispārizglītojošo izglītības iestādi ar iekļaujošajām izglītības programmām. Ļoti esam priecīgi par šādu iespēju, dosim bērniem, vecākiem iespēju mācīties, strādāt kopā ar pedagogiem un iegūt labāko, ko bērns var.”

Latvijā pakāpeniska pāreja uz iekļaujošo izglītību notiek jau vairāk nekā desmit gadus, tieši atbalsta personāla trūkums ir viens no galvenajiem klupšanas akmeņiem. Tam piekrīt arī Upesleju sākumsskolas direktore Irēna Frankoviča. Šī mācību iestāde Ropažu novadā no speciālās skolas par vispārizglītojošo kļuva pirms trīs gadiem. “Tā kā mēs bijām šī speciālā skola, mums bija labas iestrādnes, laba materiālā bāze, ar ko varam šobrīd lepoties, tāpēc varam šiem bērniem palīdzēt.”

Upesleju sākumskolā pašlaik mācās bērni vispārizglītojošajā programmā, kā arī programmā ar mācīšanās traucējumiem, savukārt pirmskolu šeit apmeklē arī novada bērni ar garīgās attīstības traucējumiem.